Timmersveld, Beitelstraat 28

Plangebied

De grens van het plangebied Timmersveld, Beitelstraat 28 wordt globaal gevormd door de grenzen van het perceel achter het bedrijf Olde Kalter, kadastraal bekend als sectie U, nummer 473.

Aanleiding

Het bedrijf Olde Kalter maakt sinds een aantal jaren gebruik van het perceel achter het bedrijf, kadastraal bekend als sectie U nummer 473, ten behoeve van de tijdelijke opslag van lege containers, materiaal ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen en schone bouwstoffen (zoals b.v. zand en steengranulaat). Om dit gebruik mogelijk te maken, wordt het geldende bestemmingsplan A1-Zone herzien.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Timmersveld, Beitelstraat 28 is afgerond. De gemeenteraad heeft op 8 oktober 2013 het bestemmingsplan vastgesteld. U kon het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 16 oktober 2013 tot en met 26 november 2013 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan Timmersveld, Beitelstraat 28 is op 27 november 2013 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'. 

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?