Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)

Plangebied

Het plangebied Vooroorlogse wijken 2016 ligt als een schil rond de binnenstad. Deel 1 betreft het westelijke plandeel, gelegen tussen de Spoorlijn Hengelo/Zutphen - Geerdinksweg - Weideweg - Bornsestraat - Sloetsweg - Uitslagsweg - Centrumring.

Aanleiding

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om deze reden wordt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 geactualiseerd. Het eerste deel is nu vastgesteld. Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 6 juni 2017 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. U kunt een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 28 juni tot en met 8 augustus 2017 ter inzage gelegen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is daardoor op 9 augustus 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij “Inzien”.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?