Wilderinkshoek

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Hengelo-Zutphen, de Krabbenbosweg, 't Onland, de Oelerweg, de Haaksbergerstraat, het Twentekanaal en de A35 (met uitzondering van het retentiegebied Woolderbinnenbeek). Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen in het plangebied Wilderinkshoek zijn grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend. Hierdoor zijn ongewenste ontwikkelingen niet tegen te houden en gewenste toekomstige ontwikkelingen moeilijk realiseerbaar. Daarnaast dienen bestemmingsplannen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd te worden. Tegen deze achtergrond startte de gemeente Hengelo het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Het plan Wilderinkshoek maakt deel uit van deze actualisatieplannen.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Wilderinkshoek is afgerond. Vanaf 4 april 2007 is het bestemmingsplan onherroepelijk. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Het bestemmingsplan Wilderinkshoek is inmiddels grotendeels herzien door het actualisatiebestemmingsplan Wilderinkshoek 2014. Dit geldt niet voor het terrein aan de Elisabethstraat.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

In onderstaande stukken is de uitspraak van de Raad van State niet verwerkt. In de stukken die ter inzage liggen bij de afdeling Vergunningen is dit wel aangegeven.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?