Woolder Es

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Hengelo-Almelo, Weideweg, Geerdinksweg, Boerhaavelaan, Deldenerstraat en het buitengebied. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen in het plangebied Woolder Es zijn grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend. Hierdoor zijn ongewenste ontwikkelingen niet tegen te houden en gewenste toekomstige ontwikkelingen moeilijk realiseerbaar. Daarnaast dienen bestemmingsplannen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd te worden. Tegen deze achtergrond startte de gemeente Hengelo het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Het plan Woolder Es maakt deel uit van deze actualisatieplannen.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Woolder Es is afgerond. Vanaf 26 april 2005 is het bestemmingsplan onherroepelijk. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'. 

Het bestemmingsplan Woolder Es is inmiddels grotendeels herzien door het actualisatiebestemmingsplan Woolder Es 2012. Dit geldt niet voor het voormalige Seahorseterrein.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?