't Rot

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de A1, Verlengde Polluxweg, IJsbaanweg en Landmansweg.

Aanleiding

Het onderhavige plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan “A1-zone”.  Daarin zijn de gronden bestemd voor sportdoeleinden, maatschappelijke doeleinden en groenvoorzieningen. Het plangebied wordt nu in hoofdzaak gebruikt voor sport (voetbal en fietscross). Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van sportactiviteiten naar de noordzijde van het plangebied. De zuidzijde krijgt een invulling voor wonen.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2013 het bestemmingsplan ’t Rot gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 24 juli tot en met 3 september 2013 ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo (074-2459647). U kunt nog altijd een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bestanden zijn ook nog beschikbaar.

Tijdens de inzagetermijn heeft niemand beroep ingesteld of een voorlopige voorziening gevraagd. Hierdoor is het bestemmingsplan op 4 september 2013 in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?