Bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Bos Noord

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het plan bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.

Het deelgebied Bos ligt ten zuiden van en grenzend aan woongebied Kern Zuid. Het gebied wordt doorsneden door de Bornsedijk. Het bovenste gedeelte van Bos, gelegen ten noorden van de Bornsedijk is Bos Noord en het gedeelte van Bos onder de Bornsedijk is Bos Zuid. Voor het gedeelte Bos Zuid wordt tezijnertijd een uitwerkingsplan opgesteld.

Hier op de site kunt u meer lezen over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

U kon het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken van 2 november 2011 tot en met 13 december 2011 inzien. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan is op 14 december 2011 in werking getreden. Er is geen beroep tegen het uitwerkingsplan ingesteld en daarom is het uitwerkingsplan inmiddels onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Bos Noord kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?