Bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Bos Zuid

Aanleiding

Bestemmingsplan Dalmeden is een globaal bestemmingsplan, met uitwerkingsbevoegdheid. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Kamers en Stromen is reeds een uitwerkingsplan opgesteld. Een groot deel van de kavels is verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is wenselijk. Het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Bos Zuid maakt de bouw van maximaal 25 woningen in woongebied Bos Zuid mogelijk.

Hier op de site kunt u meer lezen over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

U kon het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken van 27 juli tot en met 6 september 2016 inzien. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep tegen het uitwerkingsplan ingesteld en daarom is het uitwerkingsplan op 7 september 2016 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Bos Zuid kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?