Bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking ontsluiting Kamers, deel 1

Plangebied

Het plangebied Kamers is het meest oostelijke woongebied van Dalmeden en grenst over de gehele lengte aan de gemeente Dinkelland. Hieronder is het plangebied als vlek weergegeven binnen de blauwe contour van het bestemmingsplan Dalmeden.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden is 29 januari 2008 door de raad vastgesteld. Dit plan voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het bestemmingsplan Dalmeden bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.

Er is reeds een vastgesteld uitwerkingsplan Kamers, deel 1 bestaande uit 16 uit te geven kavels. Met dit uitwerkingsplan ontsluiting voor Kamers deel 1 wordt de toegangsweg vanaf de Bornsedijk naar deel 1 van Kamers mogelijk gemaakt, zodat de eerste 16 kavels ontsloten kunnen worden.

Lees meer over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

De sectormanager Ruimte, daartoe gemandateerd door burgemeester en wethouders, heeft op 17 januari 2013 het uitwerkingsplan vastgesteld. Het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 30 januari 2013 tot en met 12 maart 2013 ter inzage. Gedurende die termijn is geen beroep ingesteld tegen het plan, waardoor het onherroepelijk in werking is getreden op 13 maart 2013.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking ontsluiting Kamers, deel 1 kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?