Bestemmingsplan Naoorlogse Wijken, wijziging Jan Kroezestraat 14

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Jan Kroezestraat in Hengelo. Het plangebied is kadastraal bekend als Hengelo (o), sectie M, nummer 3955 (Jan Kroezestraat 14) en Hengelo (o), sectie M, nummer 3681 (Jan Kroezestraat 16).

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend om de bedrijfsbestemming van perceel Jan Kroezestraat 14 te wijzigen in wonen. In het vigerende bestemmingsplan Naoorlogse Wijken is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bedrijfsbestemming van dit perceel te wijzigen in wonen.

Lees meer over het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken.

Procedure

De sectormanager Beleid en Projecten, daartoe gemandateerd door het college van B en W, heeft op 9 mei 2012 het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken, wijzigingsplan Jan Kroezestraat 14 vastgesteld. Het wijzigingsplan lag van 16 mei 2012 t/m 26 juni 2012 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is geen beroepschrift ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan is hierdoor op 27 juni 2012 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u het wijzigingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?