Structuurvisies

De gemeenteraad is verplicht een of meer gebiedsdekkende structuurvisies vast te stellen. Daarnaast kunnen voor bepaalde aspecten van beleid ‘sectorale’ of specifieke structuurvisies worden gemaakt die gelden naast de algemene structuurvisie. Deze kunnen ook een verbijzondering of uitwerking zijn van deze integrale visie. Voorop staat dat de integrale structuurvisie het afwegingskader vormt waarbij alle belangen worden afgewogen.
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het zinvol is om een structuurvisie voor bepaalde beleidsonderwerpen of thema’s te maken, bijvoorbeeld voor het voorzieningen-, detailhandel- of horecabeleid.

Een structuurvisie bevat beleid, geen normen. De gemeenteraad bepaalt zelf wanneer een structuurvisie wordt herzien en welke procedure zij daarvoor wil volgen. Sinds 1 januari 2010 geldt voor structuurvisies de verplichting om de plannen digitaal op te stellen en ook digitaal beschikbaar te stellen.

U kunt deze digitale structuurvisies inzien via de lijst met structuurvisies rechts, via de naam van het plan .

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?