Woonvisie Hengelo 2016-2026: Goed wonen in het Hart van Twente

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Hengelo.

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 22 november de woonvisie Hengelo 2016-2026 vastgesteld. In de woonvisie geeft de gemeente haar visie op de wijze waarop Hengelo zich de komende jaren verder kan ontwikkelen als prettige woonstad. De woonvisie is er niet alleen voor de gemeente. Welbions en huurdersvereniging Ookbions zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de woonvisie. De woonvisie vormt het kader voor de prestatieafspraken met Welbions.

Woonvisie gemeente Hengelo

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Samen met de stad

Wethouder Marcel Elferink: ‘We hebben echt geluisterd naar de wensen van Hengeloërs. In verschillende bijeenkomsten, via een woonenquête en in meerdere gesprekken met de raad hebben we veel ideeën opgehaald en omgezet naar concrete acties voor in de Woonvisie. De woonvisie geeft een heldere visie op de ontwikkeling van de gemeente Hengelo. De woonvisie is vertaald naar een concreet woningbouwprogramma voor de komende periode, waarbij we meer dan in het verleden de voortgang zullen volgen, ook om te kunnen voldoen aan de afspraken met de provincie over de omvang van onze nieuwbouwplannen. Voor mensen met ideeën hebben we het ‘afwegingskader nieuwe woningbouwinitiatieven’ geïntroduceerd. Nieuwe plannen toetsen we aan de hand van dit afwegingskader en het aardige is dat initiatiefnemers dat voortaan ook zelf kunnen doen, om op die manier vooraf al een goede inschatting te krijgen van de kans van slagen. Ook dit past bij onze wens om pro-actief te kunnen handelen.'

Drie delen

De woonvisie bestaat uit drie delen:

Deel 1: Het woonbeleid ‘Goed wonen in het hart van Twente’ (vastgesteld als structuurvisie);

Deel 2: Het afwegingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven (vastgesteld als structuurvisie);

Deel 2a: Het afwegingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven met wegingsfactoren (vastgesteld door het college op 30 januari 2018);

Deel 3: De woningbouwprogrammering (vastgesteld door het college op 30 januari 2018)

U kunt van de delen 1 en 2 ook een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien of de digitale bestanden van de structuurvisie downloaden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?