Speelplekken

In 2016 heeft de gemeenteraad de Kadernota Spelen vastgesteld. In die nota staat hoe de gemeente het speelbeleid in Hengelo wil uitvoeren. In elke wijk gaan er dingen veranderen.

De toekomst van speelplekken in Hengelo

De afgelopen jaren kreeg de gemeente te maken met forse bezuinigingen, ook op het onderhoudsbudget voor speelvoorzieningen. Dit had grote gevolgen, want met het overblijvende geld zou de gemeente bijna de helft van het aantal speelplekken op den duur niet meer kunnen onderhouden. De gemeenteraad vond dit te ver gaan en heeft daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen, zodat toch nog 80% van het aantal ingerichte speelplekken in Hengelo voor de toekomst behouden kan blijven.

Minder, maar betere speelplekken 

Om dit te bereiken wil de gemeente de kwaliteit van de overblijvende speelplekken verbeteren, zodat de onderhoudskosten omlaag kunnen en de voorzieningen langer meegaan. Er zullen speelplekjes moeten verdwijnen en sommige speelplekken worden samengevoegd. Dit gebeurt niet in één keer, maar in de loop van de jaren. In heel Hengelo gaat het om 64 speelplekken.

Overleg met bewoners

Bewoners hebben meegedacht over de keuzes voor de speelplekken die behouden kunnen blijven en plekken die moeten worden samengevoegd of opgeheven. In 2016 en 2017 zijn er in alle wijken inloopbijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp.

De inbreng van bewoners heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van het voorstel voor opheffen en samenvoegen. Daarnaast is rekening gehouden met de verdeling over de wijken, en met het aantal kinderen dat er woont.

Meerjarenplan

De uitvoering van de opheffing en samenvoeging vindt voor heel Hengelo plaats in vier jaar. Dit is vastgelegd in het Meerjarenplan Uitvoering ‘Duurzaam Spelen’. Het college heeft dit Meerjarenplan vorig jaar vastgesteld. 

Wat gebeurt er met de speeltoestellen die worden verwijderd?

Speeltoestellen die nog goed genoeg zijn voor verplaatsing en hergebruik, krijgen zoveel mogelijk een plek in dezelfde wijk. Zij worden nog niet meteen herplaatst, maar eerst opgeslagen. Daarna volgt herverdeling.

Wat gebeurt er met de plek nadat de toestellen zijn verwijderd?

Speelplekken die in het gazon lagen, zaait de gemeente na het verwijderen in met gras. Als de plek in de verharding lag, dan legt de gemeente tegels of klinkers aan. Er komen geen andere voorzieningen op deze locaties. Tijdens de inloopavonden is gevraagd of de bankjes die bij deze speelplekken staan ook behouden kunnen blijven. Afgesproken is om bankjes die nog goed zijn, te laten staan.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?