Terrassen

Terrassenbeleid voor het centrum van Hengelo 2018

Terrassen vormen een onmisbaar onderdeel van een aantrekkelijke en levendige binnenstad. De gemeente heeft regels opgesteld voor terrassen, zodat de openbare ruimte aantrekkelijk blijft, zijn openbare karakter behoud en hinder en overlast zoveel mogelijk worden voorkomen.

Op 20 november 2018 heeft het college het aangepaste terrassenbeleid vastgesteld. Om de invoering goed te laten verlopen zijn in 2017 met alle betrokken horecaondernemers gesprekken gevoerd. Op basis hiervan heeft het college op 3 juli 2018 besloten het terrassenbeleid aan te passen. De uitgangspunten in het terrassenbeleid zoals deze zijn vastgesteld in 2013 blijven van kracht.

Na vaststelling op 20 november 2018 bleek dat een aantal winterterrassen wordt uitgevoerd middels een constructie bestaande uit staanders en horizontale liggers, die worden gevuld met panelen. Nu het beleid voorschrijft dat een luifel, dus het dak van een winterterras, minimaal 2,25 meter hoog moet zijn, komen de horizontale liggers ook op minimaal 2,25 hoogte te liggen. Daardoor ontstaat een ruimte in de zijwand met een minimale hoogte van 2,25 meter. Dit terwijl een terrasschot een maximale hoogte van 2,00 meter mag hebben. Op 17 december 2018 heeft het college een voorschrift toegevoegd aan het terrassenbeleid om zijpanelen bij winterterrassen toe te kunnen staan tot maximaal 2,5 meter. Hiermee kunnen volwaardige zijpanelen worden toegepast die de uitstraling ten goede komen.

Op basis van de zienswijzen is in het terrassenbeleid een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen om een eilandterras toe te staan in plaats van een gevelterras. Met name bij bedrijven met een uitgifteloket (ijs e.d) is een eilandterras nodig en nuttig voor een goede bereikbaarheid.

In het winkelgebied zijn terrassen ondergeschikt aan de overige gebruiksfuncties in de straat terwijl in het horecaconcentratiegebied terrassen een grotere impact op de openbare ruimte hebben. Met het terrassenbeleid wil de gemeente Hengelo duidelijkheid scheppen voor alle verschillende gebruikers van het centrum.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?