Hoe onderhouden wij uw wijk?

De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies ‘op peil’? Dat is vastgelegd in de beheercatalogus. Hierin staat beschreven wat we onder ‘kwaliteit’ verstaan.

Meldingenlijn Openbare Ruimte

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over het onderhoud in uw buurt? Bel dan met de Meldingenlijn, telefoon 14 074. U kunt er terecht met vragen of klachten over bijvoorbeeld groenonderhoud, straatverlichting, losliggende stoeptegels, speelvoorzieningen, enzovoorts. Voor spoedeisende gevallen, zoals een verstopte hoofdriolering en verzakte straten, is dit nummer ook buiten kantooruren bereikbaar. Meldingen kunt u ook digitaal doorgeven. U kunt ook de BuitenBeter app gratis downloaden voor uw smartphone. Via deze app kunt u eenvoudig met uw telefoon ter plekke een melding doorgeven.

Het beeld is de norm

De gemeente Hengelo gaat bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte tegenwoordig anders te werk dan vroeger. Neem een grasveld. Vroeger werd dat gemaaid volgens een vast stramien van bijvoorbeeld 26 keer per jaar. Het maakte niet uit hoe lang het gras was. Nu draaien we het om. We bepalen eerst hoe lang het gras mag zijn. Dat is tussen 3 en 8 centimeter. Lukt dit met 23 keer maaien per jaar? Dan is dat voldoende. Maar misschien moet het wel 31 keer per jaar gebeuren. We gaan dus uit van de lengte van het gras en niet van aantal keren maaien. Met andere woorden, niet de maatregel, maar het beeld is de norm.

Beter en efficiënter

Wat is het voordeel van deze aanpak? In de eerste plaats is het duidelijk welke eisen gesteld worden aan het beheer van de openbare ruimte, zodat iedereen kan beoordelen of het beheer op peil is. Bovendien gaat de kwaliteit van de openbare ruimte erop vooruit. We wachten immers niet met maaien tot een grasveld ‘aan de beurt’ komt, maar we maaien zo vaak als het nodig is.

Onderhoudsbedrijf Gildebor

Het beheer en onderhoud van de stad is door de gemeente sinds 1 januari 2017 uitbesteed aan het bedrijf Gildebor. Gildebor is een onderdeel van het Sociale Werk Bedrijf (SWB) Midden Twente. De gemeente is een sociale werkgever en wil aansluiting houden bij de arbeidsmarkt. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de werkgelegenheid en de bevordering daarvan bij de sociale werkvoorziening. Al met al ontstaat met deze verdeling een gezond spanningsveld tussen marktpartijen, sociale werkvoorziening en gemeente.
Gildebor besteed op haar beurt 1/3 van het onderhoud uit aan commerciële marktpartijen. Hierdoor wordt de betrokkenheid met de commerciële markt behouden en kunnen ontwikkelingen op deze manier goed worden gevolgd.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?