Wijkbestektekeningen

Gerelateerde links

Wijkbestekken

Binnen de gemeente worden wijkbestekken opgesteld. In het wijkbestek zijn daarmee de onderhoudswerkzaamheden in openbare ruimte omschreven als resultaten. Uitgangspunt is dat het beeld de norm is. Bij de verdeling van de wijkbestekken hanteert de gemeente het 1/3-principe. 1/3 deel van de stad wordt door commerciële marktpartijen onderhouden, 1/3 deel wordt door de sociale werkvoorziening uitgevoerd en 1/3 deel van de stad voert de gemeente zelf uit. Het 1/3 deel is een gelijkwaardige onderverdeling van de wijken. De redenen voor deze onderverdeling is dat door het zelf uit te voeren de kennis wordt behouden. Daarmee kunnen de de wijkbestekken altijd weer in eigen beheer worden overgenomen als dat nodig is. De betrokkenheid met de commerciële markt blijft behouden. Ontwikkelingen kunnen op deze manier worden gevolgd. Ook de kennis kan uitgewisseld worden. De gemeente is ook een sociale werkgever en wil aansluiting houden bij de arbeidsmarkt. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de werkgelegenheid en de bevordering daarvan bij de sociale werkvoorziening. Al met al ontstaat met deze verdeling een gezond spanningsveld tussen marktpartijen, sociale werkvoorziening en gemeente.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?