Woolde

Gerelateerde links

De wijk Woolde ligt aan de westkant van Hengelo en bestaat uit de buurten Weidedorp, Woolder Es en ’t Woolde. Het zijn alle drie echte woonbuurten. 't Woolde kent met de aanwezigheid van bedrijventerrein Westermaat en het Gezondheidspark veel bedrijvigheid. Dit gebied, met meerdere gezondheidsinstellingen, wordt de komende jaren verder ontwikkeld. De wijk Woolde zorgt voor eenderde van alle werkgelegenheid in Hengelo. Het industrieterrein De Veldkamp, dat samen door de gemeenten Hengelo en Borne verder wordt ontwikkeld, hoort ook bij de wijk.
In de Hengelose wijken zijn verschillende bewonersorganisaties actief. De buurten Weidedorp, Woolder Es en 't Woolde hebben een actieve bewonersorganisatie.

Nieuws uit de wijk

  • Plannen van Welbions voor de Bloemenbuurt
    Welbions heeft besloten de plannen voor de Bloemenbuurt niet eerder uit te voeren dan in 2015. De plannen betroffen onder meer de kabouterwoningen en het gebouw van het oude Anker. Te zijner tijd zal de realisatie van de plannen moeten worden opgenomen in de gezamenlijke afspraken tussen gemeente en Welbions. Tot die periode gaat Welbions intensiever beheren op de leefbaarheid.
  • Inrichting eilanden 'Huys Hengelo'
    Op één van de eilanden in Thiemsland is een kunstwerk geplaatst. Dit kunstwerk is een vertolking van het voormalige Huys Hengelo dat ooit op deze plek stond. In het ontwerp zijn de contouren van Huys Hengelo boven de waterspiegel zichtbaar. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?