Duurzame stad

Hengelo werkt aan een gezonde, groene en energieneutrale stad. Het Actieplan 'Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021' staat daarbij centraal. We vergroenen de stad, we verduurzamen de gebouwde omgeving, we zetten in op hernieuwbare energie, we stimuleren duurzame mobiliteit en we kiezen voor gasloze wijken en warmtenetwerken. We werken samen met onze ondernemers en inwoners aan innovatie en verduurzaming en vergroening. Zo zorgen we voor minder fijnstof in de stad en dragen we ons steentje bij om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Hengelose doelstellingen

  • 2% jaarlijkse energiebesparing;
  • 45% bestaande koopwoningen gemiddeld naar energielabel B;
  • 100% energieneutraal in 2050.

Klimaatadaptatie

Naast maatregelen om energiebesparing en -transitie te stimuleren, werken we tegelijkertijd aan klimaatadaptatie. in het 'Gemeentelijke Rioleringsplan' maken we concrete plannen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Hevige buien zorgen ervoor dat rioleringen overbelast kunnen raken. Door rioolverzwaringen te combineren met de herinrichting van openbare ruimte en het innovatief benutten van de Hengelose beken, zorgen we ervoor dat Hengelo zo goed mogelijk wordt voorbereid op klimaatverandering. We stimuleren de aanleg van groene daken, we werken aan maatregelen om regenwater af te koppelen van het riool en we betrekken inwoners bij het vergroenen van onze stad. Goed tegen wateroverlast én voor een een gezondere omgeving.

Energieloket

Hebt u zelf plannen om te werken aan energiebesparing, -transitie of klimaatadaptatie? Neem contact op met het Energieloket.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?