Huisartsen en jeugdigen

Zorg voor kwetsbare jeugdigen

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen in de gemeente. Onder het nieuwe jeugdstelsel heeft de huisarts een belangrijke plek gekregen in de zorg voor jeugd. De gemeente Hengelo wil graag samenwerken met huisartsen om de ondersteuning en zorg aan kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren. Na een periode van voorbereiding is in februari 2015 de pilot ‘Huisartsen & Jeugdhulp’ gestart. In deze pilot is een praktijkondersteuner (POH) Jeugd ingezet in verschillende huisartsenpraktijken in Hengelo. De praktijkondersteuners zijn gespecialiseerd in problematiek van jeugd en ondersteunen kinderen en jongeren en hun ouders bij hulpvragen. Het project heeft in 2017 tot een structurele samenwerking geleid.

Doel van de samenwerking is:

  • onnodige doorverwijzing te voorkomen;
  • de jeugdige sneller op de juiste plek te krijgen;
  • laagdrempelige hulpverlening te bieden aan jeugdigen en ouders voor eenvoudige problemen;
  • ongerichte verwijzingen door de huisarts in aantal te laten afnemen
  • medicalisering tegen te gaan;
  • betere kostenbeheersing bij de inzet van de middelen voor jeugdhulp. 
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?