Arbeidsmarkt

Voor u als ondernemer is het belangrijk om geschikt en goed kwalitatief opgeleid personeel te vinden. Hengelo kent een gunstig opgebouwde beroepsbevolking zowel qua leeftijd als qua opleidingsniveau.

Werkplein Twente, locatie de Gieterij

De gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente organiseren vanuit deze locatie in Hengelo de werkgeversbenadering en het begeleiden van werkzoekenden naar werk. Werkgeversbenadering vindt plaats in samenwerking met adviseurs van UWV, SWB Midden Twente en ROZ Twente.
Op deze locatie vinden ook de voorlichtingsbijeenkomsten aan jongeren in de zoektijd plaats. Sinds januari 2013 geeft Werkplein Midden Twente tevens voorlichting aan mensen die de maximale uitkeringsduur van de werkloosheidswet bereiken en nog werkzoekend zijn. Verder gaan zij diverse trainingen aan werkzoekenden met bijstand verzorgen. Bezoekers zijn op afspraak welkom. Het adres is: Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo. Telefoon: 074-7508180.

Studenten & Young professionals

Twente.com is een samenwerkingsverband van toonaangevende bedrijven en organisaties in Twente. Eén van onze doelstellingen is om gezamenlijk hoogopgeleide potentials aan te trekken en de randvoorwaarden te creëren om hun carrière in Twente te starten en voort te zetten. Belangrijk in de activiteiten van Twente.com is de promotie van Twente als aantrekkelijk werk- en woongebied welke tot resultaat heeft, dat in Twente studerenden optimaal op de hoogte zijn van hun mogelijkheden in onze regio. Ook wordt Twente samen met de samenwerkingspartners gepresenteerd op Carrièrebeurzen voor hoger opgeleiden met hetzelfde  doel.

Voor uw buitenlandse kenniswerkers kunt u terecht bij het Expat Center in het WTC Twente.

Siemens, werken op locatie

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?