Beleid, wetgeving en cijfers

Alle informatie die u als ondernemer nodig heeft over het beleid van de gemeente Hengelo leest u in onze beleidsnotities, onder het onderdeel 'Economie en financiën'. Deze notities of nota's verwoorden welk doel de gemeente Hengelo probeert te bereiken en op welke wijze dat moet gebeuren. Hierbij kunt u denken aan vrijetijdseconomie, veiligheid en grondbeleid, maar ook de horeca- en detailhandelsvisie.

Belastingen en leges

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende belastingen, zoals Onroerende Zaakbelasting, Rioolheffing en Precariobelasting. Daarnaast wordt er bijna altijd een bedrag in rekening gebracht voor het verkrijgen van een vergunning of ander document (leges). Meer informatie over belastingen, aanslagen en betaalmethoden vindt u in de Gemeentebalie onder het thema Belastingen.

Economie in cijfers

De economische situatie van de gemeente Hengelo wordt jaarlijks onderzocht door het Kennispunt Twente. Deze cijfers geven meer inzicht in de ontwikkelingen van de lokale economie en ondersteunt u in uw bedrijfsvoering als het gaat om trends op het gebied van werkgelegenheid, koopstromen, consumentengedrag en dergelijke.

Binnenstadsmonitor en binnenstadspeiling

De binnenstadsmonitor bevat cijfers over bezoekers, inwoners, voorzieningen (winkels, horeca, evenementen, cultuur parkeren), vastgoed en werkgelegenheid in de binnenstad. De cijfers geven inzicht in trends en ontwikkelingen in de binnenstad en zeggen daarmee iets over het algemeen functioneren van de Hengelose binnenstad. De cijfers worden onderzocht en periodiek geactualiseerd door het Kennispunt Twente.

Jaarlijks houdt het Kennispunt Twente een binnenstadspeiling waarbij de leden van het Hengelo panel hun waardering uitspreken over de binnenstad. We zorgen ervoor dat jaarlijks een groot aantal dezelfde vragen worden voorgelegd zodat resultaten met voorgaande jaren kunnen worden vergeleken.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?