Werk en Inkomen

Werk en Inkomen Borne, Hengelo en Haaksbergen is er voor inwoners met een laag inkomen uit die drie gemeenten: voor werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en voor werkgevers.

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u een uitkering van de Participatiewet aanvragen. De Participatiewet is er voor mensen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. U krijgt alleen bijstand, als u zelf onvoldoende middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen zoals een eigen huis of een auto. De bijstand is een minimumuitkering die maandelijks nodig is voor kosten als huur, voeding, kleding en de premie voor een zorgverzekering.

De concept Afstemmingsverordening en de concept verordening Individuele Inkomenstoeslag zijn van 18 juni tot en met 30 juli 2019 in te zien. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar burgemeester en wethouders.   

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?