Regisseurs Jeugd en Gezin

Voor 28 – 36 uur per week

Solliciteren kan tot 17 februari

De gemeente is binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de begeleiding van kwetsbare inwoners, ouderen en mensen met een (arbeids-)beperking. De gemeente Hengelo heeft gekozen voor één centrale toegang voor alle hulpvragen. Het uitgangspunt: één gezin, één plan. Dit vraagt, naast specialisatie op het gebied van jeugdzorg, Wmo of participatie, om een integrale blik op het sociale domein.

Bij het team Jeugd & Gezin, onderdeel van de afdeling Ondersteuning & Zorg van de sector Sociaal, zijn meerdere vacatures ontstaan voor meerdere daadkrachtige:

Regisseurs Jeugd en Gezin (v/m)
28 – 36 uur per week

In deze functie:

  • Ga je op huisbezoek, verhelder je vragen en behoeften op alle leefgebieden van zowel de jeugdige als zijn / haar opvoeders; formuleer je met opvoeders en waar mogelijk de jeugdige de gewenste resultaten en zet je benodigde (jeugd-)hulp in.
  • Voer je, indien nodig, regie op de uitvoering van het gestelde plan;
  • Stuur je aan op betrokkenheid en participatie van de verschillende partijen;
  • Bemiddel je en intervenieer je zo nodig bij crisissituaties;
  • Signaleer en reageer je professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling / bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind;
  • Stel je veiligheidsplannen op met opvoeders en betrokken hulpverleners om zodoende veiligheid te borgen en gericht toe te kunnen werken naar gewenste resultaten voor de jeugdige en gezin;
  • Verzoek je de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen, wanneer er geen overeenstemming meer is met opvoeders en de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt;
  • Werk je samen met ketenpartners (o.a. onderwijs, VTT, voorliggende voorzieningen, GI), versterk je netwerken en neem je positie in de keten.

Wat breng je mee?

Naast ervaring in het werkveld van de jeugdwet, beschik je over een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau. Je hebt aantoonbare kennis van hulpverleningsmethodieken (o.a. VERVE en oplossingsgericht werken) en kent de sociale kaart van de gemeente Hengelo. Ook heb je kennis op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, GGZ en LVB problematiek. Je bent ingeschreven in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Jouw sterk ontwikkelde analytisch vermogen stelt je in staat om de samenhang in de problemen van jeugdigen en hun opvoeders te doorzien en daardoor de juiste afweging te maken. Daarbij ga je voor de best mogelijke oplossing voor de jeugdigen/opvoeders.

Je weet situaties snel en adequaat in te schatten op veiligheid. Je spreekt makkelijk mensen aan op hun gedrag, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Tevens neem je je eigen verantwoordelijkheden. Stressbestendigheid, oplossingsgericht werken en snel kunnen schakelen zijn vanzelfsprekend voor jou. Je houdt ervan om zelfstandig te werken, maar je bent daarnaast nadrukkelijk gericht op het zoeken van verbinding. Deze eigenschap zet je in om samenwerking en netwerken ten behoeve van de inwoner te ontwikkelen, onderhouden en te versterken.

Wij bieden

In verband met het vertrek van een collega, zwangerschapsverlof van 2 collega’s en vanwege extra werk als gevolg van corona, bieden wij meerdere vacatures. Eén vacature is voor onbepaalde tijd waarbij de gemeente Hengelo in principe eerst een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar aanbiedt. Twee vacatures zijn voor de duur van 1 jaar.

Deze functie is ingedeeld in formatieschaal 10, wat neer komt op een salaris van minimaal € 2.973,- tot maximaal € 4.494,-  per maand op basis van 36 uur per week. Inpassing vindt plaats op basis van de mate waarin je aan het geschetste functieprofiel voldoet. Daarnaast is er een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% waarmee je de arbeidsvoorwaarden aanpast op jouw eigen omstandigheden.

Er wordt gewerkt in een open en informele sfeer. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. De kennis en kunde van collega’s wordt gedeeld, interne trainingen worden georganiseerd en jouw ideeën voor ontwikkeling worden serieus genomen. Daarnaast staan collega’s altijd klaar om elkaar te helpen waar nodig, wat resulteert in een prettige werkomgeving.

Enthousiast geworden?

Solliciteer

Reageer dan uiterlijk 17 februari a.s. en laat in je sollicitatiebrief weten waarom jij de geschikte kandidaat bent. Wil je eerst meer informatie over de functie, neem dan contact op met Willemijn Speekenbrink, teamleider team Jeugd & Gezin, telefoon 06- 1178 9236. Karin Janssen (P&O adviseur) kan je meer vertellen over de selectieprocedure, telefoon 06- 4834 2106.

De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 22 februari 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu