Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bankastraat

Op maandag 11 juli organiseerden we een inloopbijeenkomst voor de herinrichting van de Bankastraat. We zijn van plan om de fietssnelweg F35 door te trekken, de riolering te vervangen en de nieuwe weg verkeersveilig in te richten. Ook wordt het parkeren beter georganiseerd.

Op dit moment ligt er een concept-definitief ontwerp voor de Bankastraat. 

Bekijk het concept definitief ontwerp

Bekijk de impressies van het ontwerp

Op 27 en 28 maart sluiten we een deel van het fietspad langs de Bankastraat af. De afsluiting is ter hoogte van de beek voor de woningen aan de Hampshire 1 t/m 11. De aanleiding voor de afsluiting is een bodemonderzoek nabij het fietspad. Dit bodemonderzoek wordt gedaan in voorbereiding op de herinrichting van de Bankastraat. Vanwege de vondst van twee asbestplekken tijdens een eerder onderzoek wordt dit onderzoek uitgevoerd in witte pakken met adembescherming. Er is ook een ontsmettingsunit aanwezig. Fietsers worden tijdens het onderzoek over de rijbaan geleid onder begeleiding van een verkeersregelaar.

Gemeente Hengelo heeft, in overleg met bewoners, het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) gevraagd om een verkeersveiligheidstoets uit te voeren op het concept-definitief ontwerp van de Bankastraat (met rotonde-variant) én een ontwerp waar de oversteek van de F35 als een slinger over de Bankastraat wordt gelegd. Het doel van deze toets is om een objectieve en onafhankelijke beoordeling van de verkeersveiligheid te krijgen op het concept-definitief ontwerp. Er is gekeken of dat ontwerp voldoet aan de ontwerprichtlijnen en of het ontwerp past bij de functie van de weg (gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u, oftewel GOW30).

 Bekijk de definitieve verkeersveiligheidstoets

Vervolg

Op basis van de verkeersveiligheidstoets wordt het concept-definitief ontwerp verder uitgewerkt. Daarin worden de aanbevelingen van RHDHV voor de aanpassingen aan het rotonde ontwerp meegenomen. Daarna wordt het definitief ontwerp gedeeld met omwonenden.

Op het conceptontwerp (gepresenteerd in april 2022) hebben we in totaal 38 reacties ontvangen. De bewoners die een reactie hebben gegeven hebben per brief een persoonlijk antwoord ontvangen. Deze reacties zijn ook te lezen in de reactienota. Naar aanleiding van deze reacties hebben we aanpassingen gedaan in het ontwerp. Zo gaat de Bankastraat in het concept definitief ontwerp van een 50 kilometer zone naar een 30 kilometer zone. Ook hebben we de rotonde iets op kunnen schuiven. Deze aanpassingen zijn gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 11 juli 2022.

Bekijk de reactienota

Heeft u vragen neem dan contact op met Fiona Breuker (telefoon 14074 of e-mail f.breuker@hengelo.nl).

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu