Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Bankastraat

De Bankastraat wordt heringericht, de straat wordt veiliger en groener. De maximale snelheid gaat naar 30 kilometer per uur. Langs de straat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt. Goed nieuws dus voor fietsers in Hengelo en de regio. De uitvoering van het werk wordt gedaan door aannemer Wegenbouw Lansink b.v. uit Saasveld.

In totaal kost de herinrichting ruim 4,1 miljoen euro. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Provincie Overijssel, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Waterschap Vechtstromen. 

Halverwege januari 2024 starten de nutsbedrijven met het verleggen van de kabels en leidingen. Ná de werkzaamheden van de nutsbedrijven starten de herinrichtingswerkzaamheden door Lansink.

Vanwege de werkzaamheden in de straat verwachten wij niet dat er schade ontstaat aan gebouwen in de omgeving. Toch willen wij graag diverse panden schouwen voordat de werkzaamheden van Lansink beginnen. Tijdens het schouwen fotograferen wij diverse gebouwen in de straat. Op die manier kunnen wij onduidelijkheid over de oorzaak van mogelijke schade voorkomen. De schouw wordt na de werkzaamheden van de nutsbedrijven, uitgevoerd door een onafhankelijk bouwinspecteur van Vermeer Expertise BV. Welke gebouwen er worden geschouwd en op welke wijze (binnen- en buitenkant of alleen de buitenkant) is onder andere afhankelijk van de afstand tussen het pand en de werkzaamheden. Als uw pand in aanmerking komt voor een schouw, dan ontvangt u hierover van Vermeer Expertise een brief met nadere informatie hierover.

Planning werkzaamheden Bankastraat

Fasering Periode Werkgebied
Fase 1  Week 3 tot en met week 14

Deel: Rotonde, Bankastraat - Antillenstraat

Fase 2 Week 8 tot en met week 16 Deel: Antillenstraat tot en met Bankastraat nummer 39
Fase 3 Week 11 tot en met week 19 Deel: Bankastraat nummer 39 t/m Billitonstraat
Fase 4 Week 15 tot en met week 21 Deel: Billitonstraat tot Coldstream
Fase 5 Week 18 tot en met week 23 Deel: Coldstream tot Mitchamplein
Fase 6 Week 21 tot en met week 31 Deel: Weideweg tot Surinamestraat
Fase 7 Week 35 tot en met week 39 Deel: Surinamestraat tot en met Bankastraat nummer 22
Fase 8 Week 37 tot en met week 40 Deel: Deel voetgangersgebied bij Bankastraat nummer 22
Fase 9 Week 39 tot en met week 44 Deel: Bankastraat nummer 22 tot rotonde
Fase 10 Week 42 tot en met week 46 Deel: Parpeerplaats Welbions - deel Bankastraat tot achterzijde Welbions gebouw
Fase 11 Week 44 tot en met week 49 Deel: Bankastraat tot Arubastraat

Tijdens de herinrichting zijn omleidingen voor het doorgaande verkeer ingesteld. Deze omleidingen gaan via de Bankastraat en worden ter plekke aangegeven.

 

Voor vragen kunt u de omgevingsmanager van Lansink persoonlijk benaderen. De omgevingsmanager is Bart van der Neut. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 23854902 of per e-mail b.vanderneut@lansink-wegenbouw.nl. U kunt het project ook volgen via de Bouwapp.

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Ingrid Leushuis via telefoonnummer 14 074 of via e-mail gemeente@hengelo.nl onder vermelding van “herinrichting Bankastraat". 

Bewonersbrieven

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu