Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Social Return On Investment

Social Return on Investment (SROI) is het stellen van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Het doel van deze voorwaarden is het bevorderen van regionale werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door social return helpt u als ondernemer van de gemeente Hengelo werkzoekenden en jongeren aan een baan of stageplek en het bevorderen van regionale werkgelegenheid. De gemeente Hengelo benut daarvoor, net zoals de andere 13 Twentse gemeenten, haar inkoopkracht.

De voorwaarde SROI wordt toegepast in nagenoeg alle gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten vanaf 100.000 euro exclusief BTW. U bent als ondernemer verplicht om minimaal 2 of 5% van de contractwaarde exclusief BTW te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nadat de opdracht is gegund, bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover richting gemeente Hengelo. Dit gebeurt door middel van registratie in een monitoringssysteem (WIZZR).

Bouwblokkenmethode

De 14 Twentse gemeenten hebben gekozen voor de bouwblokkenmethode. Met deze flexibele methode kunt u als ondernemer SROI op een creatieve manier inzetten in uw organisatie. Bouwblokken kunnen daarbij op maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting.

De SROI verplichting kan ingevuld worden door:

  1. Arbeidsparticipatie
  2. Sociale Inkoop
  3. Maatschappelijke activiteiten

Inspanningswaarde

De waarde in de bouwblokken voor de doelgroep die onder de SROI verplichting valt noemen we inspanningswaarde. Deze waarde heeft niets te maken met de echte uitgaven aan uitkeringen en loon. De inspanningswaarde is afhankelijk van de afstand die de betreffende doelgroep heeft tot de arbeidsmarkt. Moet u als ondernemer meer inspanning leveren om deze doelgroep in te zetten op betaald werk, dan levert u dit een hogere inspanningswaarde op.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu