Gemeenteraad op 26-1-2022

Locatie Digitaal via ZOOM, live te volgen via www.youtube.com/gemeentehengeloov/
Datum/tijd 26 jan 2022 19:30 - 21:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Tijdens de besluitvorming over de Kunst en Cultuurnota van de gemeenteraad d.d. 29-09-2021 heeft de raad de motie “Hengelo verdient een permanente kunstzaal aangenomen”. Met de motie heeft de raad het college verzocht te onderzoeken wat het verschil is in kosten tussen een permanente expositieruimte en wisselende expositieruimtes en daarbij een aantal lokale organisaties te betrekken. Het onderzoeksrapport, wat tot stand is gekomen in samenspraak met partijen uit de stad en benchmark gegevens van vergelijkbare initiatieven in het land, ligt nu voor aan de gemeenteraad. Op basis hiervan is de raad verzocht een besluit te nemen over de wijze waarop de komende jaren in Hengelo exposities mogelijk worden gemaakt met de middelen die bij de cultuurnota beschikbaar zijn gesteld. Het advies daarbij is vast te houden aan wisselende locaties.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 34 Stemverhouding: met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PVV, lid Capelle en lid Janssen) vastgesteld. Stemverklaring: L, Janssen (lid Janssen).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 32 stemmen tegen en 3 stemmen voor (lid Capelle, lid Janssen en lid Huis in 't Veld) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen tegen en 2 stemmen voor (lid Capelle en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: B. Morskieft (CDA).

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV, lid Huis in 't Veld) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 32 stemmen tegen en 3 stemmen voor (lid Capelle, lid Huis in 't Veld en lid Janssen) verworpen.

Hengelo werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Mobiliteit en bereikbaarheid veranderen in snel tempo. Het huidige Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van Hengelo stamt uit juli 2003 en is over zijn houdbaarheidsdatum. Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie. Ook de Omgevingswet vraagt een integrale beschrijving van de ambities ook op het gebied van mobiliteit. De Koersnota Mobiliteit nota is bedoeld als leidraad voor de mobiliteitsvisie zelf. Na een uitgebreid communicatie- en participatieproces zijn 4 thema's zijn centraal komen te staan die aan de hand van een aantal speerpunten verder uitgewerkt worden in de mobiliteitsvisie: - Hengelo multimodaal bereikbaar; - Hengelo als veilige woonstad; - Hengelo duurzaam en een aantrekkelijke (woon)stad; - Hengelo voor iedereen toegankelijk en verbonden. Communicatie en participatie zullen tijdens het vorm geven van de visie een belangrijke rol blijven vervullen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: J. Evers (GroenLinks).

Aanvaard

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en lid Janssen). Stemverklaring: M. Boers (VVD), R. Oude Munnink (D66) en H. Steen-Kok (CDA).


Audioverslag Gemeenteraad 26-01-2022