Politieke Markt A op 7-3-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 07 mrt 2023 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

De afgelopen tijd is in diverse beleidsstukken de “schaalsprong” naar 100.000 inwoners genoemd, onder meer in het coalitieakkoord, de zomerbrief en recent ook weer in de Omgevingsvisie “Het Hart van Hengelo” en het mobiliteitsplan. Voor de fractie van de SP was bovenstaande de aanleiding om het presidium te verzoeken een politieke markt over dit onderwerp te organiseren.

Ter beeldvorming besproken

Voorzitters: Bernadette Morskieft en Elske Mooijman. Griffier: Anke Haarhuis. Sprekers namens de fracties: Han Daals, Martin Prigge, Jeffrey Scholten, Zohra Hammami, Geert Wieffer (allen namens BurgerBelangen), Mitchell Boers, Brigiet Schoemaker, Cynthia van der Zweth (allen namens de VVD), Hugo Koetsveld, Vincent Mulder, Gerard Vennegoor, Ria Rouwet (allen namens de SP), Ron Wesseling, Nuri Akfidan, Louis Mulder, Alice Stortelder (allen CDA), Vincent ten Voorde, Chantal Toren, Pieter Kistemaker (allen namens PvdA), Agnes Booijink (GroenLinks), Lukas Schoonhoven, Remko Lulof (beiden namens D66), Glenn Dedecker, Seviye van Wier, Jim ter Braak (allen namens LokaalHengelo), Frank Peters en Linda Roetgerink (beiden Prohengelo), Jeanet Nijhof, Christian Benerink en Jorit Griesen (allen namens PVV), Herbert Capelle en Benno Meulenbroek (beiden namens Hengelose Burgers), Marietta Boland (Forum voor Democratie). Het voltallig college is aanwezig: burgemeester Schelberg en wethouders Gerrits, Steen, Luttikholt, Freriksen en Bruggink. De heren Subramaniam (namens de Universiteit Twente) en van Harmelen (namens Thales Hengelo) pitchen een korte inbreng vanuit 'Onderwijs' en 'Ondernemers' en dhr. van de Wetering (als betrokken inwoner) spreekt in tijdens de politieke markt.