Politieke Markt A op 18-12-2019

Locatie Wijkcentrum de Sterrentuin
Datum/tijd 18 dec 2019 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Marie-José Luttikholt, Griffier: Anke Haarhuis Sprekers namens de fracties: Frits Albek (Pro Hengelo), Hanneke Fens en Mitchell Boers (beiden namens VVD), Floor van Grouw en Marie-José Huis in't Veld (beiden namens de SP), Nuri Akfidan (CDA), Wieke Rozema (D66), Jacqueline Freriksen en Burhan Carlak (namens BurgerBelangen), Patrick Rillmann (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Daniëlle Alink (PvdA), Jan van der Sleen en Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie). Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens het College en de dames Astrid Donderwinkel en Rita Stekelenburg zijn aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Dhr. André Schutten spreekt in namens het Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid.

Er is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld, waarin de afspraken uit het Klimaatakoord van Parijs zijn vertaald. Een belangrijk onderdeel hieruit is het opstellen van een Energiestrategie, waarin de elektriciteitsopwek op land en het warmtevraagstuk in de gebouwdeomgeving wordt uitgewerkt. Het college van Burgermeester en Wethouders biedt de Startnota aan voor besluitvorming aan de gemeenteraad van gemeente Hengelo. HIerin, wordt op hoofdlijnen het proces geschets om te komen tot een Energiestrategie voor Twente. Communicatie met inwoners en participatie is een essentieel onderdeel. Gemeente Hengelo zal hierin een belangrijke rol spelen.

Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Voorzitter: Mitchell Boers, Griffier: Anke Haarhuis Sprekers namens de fracties: Corinne Oostrom (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling en Nuri Akfidan (beiden namens het CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Patrick Rillmann en Roel Jaarsma (beiden namens Lokaal Hengelo), Jan Evers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie). Wethouder Claudio Bruggink is aanwezig namens het College en Danny van Deursen als projectleider van de Regionale Energie Strategie. De heer Eddy van Steijn is aanwezig als inspreker.