Gemeenteraad op 20-4-2022

Locatie Stadhuis, Raadzaal
Datum/tijd 20 apr 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Vastgesteld

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit mw. van der Zweth (VVD), mw. Morskieft (CDA) en mw. Mooijman (Groenlinks) tevens voorzitter, rapporteert dat er geen belemmeringen zijn om tot benoeming over te gaan. Er heeft geen stemming plaatsgevonden.

De gemeenteraad heeft op 29 september 2021 de Parkeernormen Binnenstad en Hart van Zuid 2021 vastgesteld. Hierin wordt gesteld dat toekomstige bewoners/gebruikers/eigenaren van een ontwikkeling in Hart van Zuid of de Binnenstad niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning op straat. Daarnaast zijn er als gevolg van ontwikkelingen in de binnenstad enkele wijzigingen ten aanzien van parkeren Deze veranderingen zijn verwerkt in de verordeningen en besluiten ten aanzien van parkeren.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37 Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 3 stemmen tegen (LokaalHengelo en Forum voor Democratie) vastgesteld.

De Verordening nadeelcompensatie levert een bijdrage aan zorgvuldige en voorspelbare besluitvorming. Hij geeft duidelijkheid over de behandeling van aanvragen om schadevergoeding. Het vaststellen van een Verordening nadeelcompensatie is niet verplicht, zoals dat bij een Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade wel het geval was. De VNG adviseert echter wel om een Verordening nadeelcompensatie vast te stellen. Zonder deze verordening kan een gemeente bijvoorbeeld geen recht heffen. Door de Verordening nadeelcompensatie ontstaan er geen nieuwe administratieve lasten.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37 Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LokaalHengelo) vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 37 Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen (ProHengelo) aanvaard.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 20-04-2022