Gemeenteraad op 5-10-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 05 okt 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, is een aantal raadsbesluiten nodig: 1. Besluit delegatie 2. Besluit verplicht advies bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 3. Besluit bij instellen gemeentelijke adviescommissie 4. Besluit aanwijzen participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit Dit collegevoorstel gaat in op de besluiten onder 1 en 2.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen (LokaalHengelo, Forum voor Democaratie en Hengelose Burgers) vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 10 stemmen voor (SP, LokaalHengelo, ProHengelo, Forum voor Democratie en Hengelose Burgers) verworpen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen (BurgerBelangen, CDA, PvdA, D66 en ProHengelo) aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 05-10-2022