Gemeenteraad op 29-3-2022

Locatie Raadzaal, Stadhuis
Datum/tijd 29 mrt 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal op 30 maart 2022 een nieuwe gemeenteraad aantreden. De nieuw gekozen leden zijn na de verkiezingen benoemd door het centraal stembureau. De raad in oude samenstelling moet: • een oordeel geven over de geldigheid van de stemming en de juistheid van de uitslag • een besluit nemen over de toelating van de benoemde raadsleden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de commissie voor de geloofsbrieven die uit drie raadsleden bestaat. Daarna rapporteert de commissie aan de raad en neemt de raad een besluit over het verloop van de verkiezing en de toelating van de raadsleden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 29-03-2022