Politieke Markt B op 5-3-2024

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 05 mrt 2024 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt B

Per 25 mei 2024 vervalt de vijfjarige zendlicentie van de huidige lokale media-instelling; Stichting Lokale Omroep Hengelo. Het Commissariaat voor de Media besluit over de nieuwe vijfjarige licentie onder meer op grond van het advies van de gemeenteraad Hengelo. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Hengelo aanvullende toetsingscriteria opgesteld. Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de gemeenteraad een wettelijk advies en een voorkeursadvies op basis van de aanvullende toetsingscriteria heeft gegeven. Op 13 december 2023 zijn de aanvragen van Stichting Lokale Omroep Hengelo en Stichting Lokale Omroep Almelo van het CvdM ontvangen. In de begeleidende brief van het CvdM wordt de raad verzocht een wettelijk- en voorkeursadvies te geven vóór 17 april. Stichting Lokale Omroep Almelo heeft zowel in Hengelo, Almelo en Wierden tegelijkertijd een aanvraag ingediend.

Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Voorzitter: Bernadette Morskieft. Grififer: Coen Hartendorp. Sprekers namens de fracties: Han Daals (BurgerBelangen), Luc Lensink (VVD), Vincent Mulder (SP), Ron Wesseling (CDA), Vincent ten Voorde (PvdA), Elske Mooijman (GroenLinks), Sven Koornstra (D66), Jim ter Braak (LokaalHengelo), Bas van Wakeren (ProHengelo), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Herbert Capelle (Hengelose Burgers). Namens het college aanwezig: Wethouder Luttikholt. Ambtelijke ondersteuning door: Gerty van Deursen (beleidsmedewerker Cultuur). Overige sprekers: Lieneke Bolhuis (Voorzitter Lokale Omroep Almelo). Flip van Willigen (Directeur 1Twente), Piet Bakker (voorzitter beoordelingscommissie). De fracties kunnen allen instemmen met het voorstel zoals dit voorligt. De uitgaande brief aan het Commissariaat voor de Media dient op één punt te worden aangevuld (locatie audio-bestanden raadsbespreking). Met die aanpassing kan het als hamerstuk worden geagendeerd voor behandeling in de gemeenteraad.