Politieke Markt A op 26-1-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 26 jan 2021 19:00 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Het Plan van aanpak beschrijft de stappen van het proces, de organisatie en de planning om te komen tot de omgevingsvisie voor het de binnenstad en Hart van Zuid. De omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid moet een toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet ruimtelijk afwegingskader zijn voor de fysieke leefomgeving van de binnenstad en Hart van Zuid.

Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Voorzitter: Hanneke Steen, Griffier: Anke Haarhuis. Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema en Anoesjka Kemperink (beiden Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Wieke Rozema (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier en Han ter Beek (Lokaal Hengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jeannet Nijhof en Christian Benerink (beiden namens de PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Raadslid Leo Janssen, Raadslid Herbert Capelle en Raadslid Marie-José Huis in't Veld. Namens het college zijn wethouders Gerard Gerrits en Mariska ten Heuw aanwezig.

In oktober 2019 tekenden de gemeente Hengelo met de Stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. een intentieverklaring om de haalbaarheid van woningbouw nader te onderzoeken. De stichting heeft onderzoek naar de woningbehoefte en de gemeente heeft gekeken of er een sluitende grondexploitatie mogelijk is. Beide partijen hebben hun positieve bevindingen op 15 januari 2020 tijdens een Politieke Markt aan leden van de gemeenteraad en belangstellenden gepresenteerd. Inmiddels zijn we een jaar verder en gaan we opnieuw in gesprek met elkaar over onder meer de woningbouwontwikkelingen in Beckum. Onderwerpen die in ieder geval tijdens de politieke markt aan bod komen zijn: - de ontwikkelingen van de woningbouw, fase 1. - De doorontwikkeling van de omgevingsvisie; Uitvoeringsprogramma Beckum. - Ontwikkelingen rond Beckumer gemeenschapsgebouw.

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Jos Rikkerink, Griffier: Gerrit-Jan Eeftink. Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema en Anoesjka Kemperink (beiden namens Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Vincent Mulder (SP), Marcel Elferink, Bernadette Morskieft en Ron Wesseling (alle drie namens het CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals en Jacqueline Freriksen (beiden namens BurgerBelangen), Seviye van Wier (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink en Jeannet Nijhof (beiden namens de PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie). Namens het college zijn de wethouders Bruggink, Van Wakeren en Ten Heuw aanwezig. Overige aanwezigen / insprekers: Herman Bunte (namens dorpsraad Beckum), Rinze Mulder (namens jongeren Beckum), Wibout Dragt (namens burg.initiatief Samen Bouwen Beckum), Sam Landman (gemeentelijk projectleider) Tom Jannink en Christian Markslag (namens werkgroep Oele)