Politieke Markt A op 7-6-2022

Locatie Stadhuis, Raadzaal
Datum/tijd 07 jun 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Direct ten zuiden van het winkelcentrum Esrein bevindt zich langs de Laan Hart van Zuid een braakliggend terrein. Initiatiefnemer is voornemens dit gebied ter herontwikkelen tot een woongebied met 68 woningen. De ontwikkeling, het woongebied wordt De Appendage genoemd, voorziet concreet in 33 grondgebonden woningen en 35 appartementen rondom een gezamenlijke groene binnenruimte. Het ontwerp beeldkwaliteitplan De Appendage en het ontwerp bestemmingsplan De Appendage hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tegen het bestemmingsplan zienswijzen ingediend, tegen het beeldkwaliteitplan niet. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan De Appendage en het beeldkwaliteitplan De Appendage vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor het bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Anke Haarhuis. Sprekers namens de fracties: Han Daals (BurgerBelangen), Mitchell Boers (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Nicolien Boekhoudt (PvdA), Nico-Tom Pen (GroenLinks), Remko Lulof (D66), Glenn Dedecker (LokaalHengelo), Linda Roetgerink (ProHengelo), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld. Overige raadsleden/fractievertegenwoordigers die aanwezig waren: Tonny Noordman (BurgerBelangen), Sander Janssen en Ruth Hekman (beiden VVD), Louis Mulder (CDA), Agnes Booijink (GroenLinks), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo). Namens het college is wethouder Gerard Gerrits als portefeuillehouder aanwezig. Namens diverse buurtbewoners maakt mevrouw Vossebeld gebruik van het spreekrecht en als ambtelijke ondersteuning is dhr. Jacobs (projectleider van de gemeente Hengelo) aanwezig.

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Hugo Koetsveld. Griffier: Coen Hartendorp. Namens de raad aanwezig: Han Daals, Geert Wieffer, Tonny Noordman (Burger Belangen), Mitchell Boers, Sander Janssen, Ruth Hekman (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Vincent ten Voorde, Nicolien Boekhoudt (PvdA), Abby Gomez, Agnes Booijink (GroenLinks), Laura Smit, Remco Lulof (D66), Jim ter Braak, Glenn Dedecker (LokaalHengelo), Edith van der Brugh (ProHengelo), Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Herbert Capelle (Hengelose Burgers), Marietta Boland (Forum voor Democratie). Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door Gonny Boers (Team Ruimtelijke Ordening), Mark van Dijk (Senior Juridisch Adviseur), Debby Bouwhuis (Juridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening), Remco Greutink (Bestuurlijk Juridisch Beleidsmedewerker).