Politieke Markt A op 21-6-2022

Locatie Raadzaal
Datum/tijd 21 jun 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de onderdelen van de wet is een verplichting voor gemeenten om uiterlijk op 1 januari 2025 voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken. In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd. In Hengelo wordt de omgevingsvisie gefaseerd opgepakt om zo ervaring op te doen met de nieuwe manier van denken en werken. Na de (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied (fase 1) en binnenstad en Hart van Zuid (fase 2) volgt nu de omgevingsvisie voor het overige stedelijke gebied (fase 3). Hiervoor ligt nu het plan van aanpak ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Nadat de derde fase is afgerond worden de drie deelproducten verwerkt tot één omgevingsvisie voor Hengelo.

Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Anke Haarhuis. Sprekers namens de fracties: Geert Wieffer (BurgerBelangen), Mitchell Boers (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Louis Mulder (CDA), Vincent ten Voorde (PvdA), Nico-Tom Pen (GroenLinks), Remko Lulof (D66), Jim ter Braak (Lokaal Hengelo), Edith van der Brugh (Pro Hengelo), Jorrit Griesen (PVV), Herbert Capelle (Hengelose Burgers), Brian Geertshuis (Forum voor Democratie). Overige aanwezigen namens de fracties: Han Daals (BurgerBelangen), Bernadette Morskieft (CDA), Chantal Toren (PvdA), Abby Gomez (GroenLinks), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo). Namens het college is wethouder Gerard Gerrits aanwezig en dhr. van de Wetering maakt gebruik van het spreekrecht. Mevr. Meijer (Gemeente Hengelo) verzorgt de presentatie en is aanwezig als ambtelijke ondersteuning.

Ter beeldvorming besproken

In deze politieke markt gaf een meerderheid van de fracties aan dat zij graag een uitwerking van het college wensen om de 'regeling opkoopbescherming' ook in Hengelo in te kunnen voeren. Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Anke Haarhuis. Sprekers namens de fracties: Jeffrey Scholten en Geert Wieffer (beiden namens BurgerBelangen), Mitchell Boers en Ruth Hekman (beiden namens VVD), Vincent Mulder (SP), Bernadette Morskieft en Louis Mulder (beiden namens het CDA), Vincent ten Voorde en Chantal Toren (beiden namens PvdA), Agnes Booijink (GroenLinks), Laura Smit (D66), Glenn Dedecker, Seviye van Wier-Koca en Renée-Denise Ter Maat (allen namens Lokaal Hengelo), Edith van der Brugh en Linda Roetgerink (beiden namens Pro Hengelo), Petra Nijhuis en Jorrit Griesen (beiden namens PVV), Susanne van den Beukel en GerritJan de Wilde (beiden namens ChristenUnie), Herbert Capelle (Hengelose Burgers), Mariette Boland (Forum voor Democratie). Namens het college is wethouder Gerrits aanwezig en Mark Oude Bennink (woningbouwregisseur gemeente Hengelo) heeft de presentatie gegeven en was aanwezig als inhoudelijk betrokken ambtenaar.