Politieke Markt A op 11-5-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 11 mei 2021 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Mitchell Boers. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink. Namens de raad aanwezig: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Jos Rikkerink (VVD), Floor van Grouw (SP), Ilhan Çetinkaya (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jan van der Sleen, Petra Nijhuis (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Leo Janssen (Lid), Herbert Capelle (Lid). Namens het college aanwezig: Wethouder Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Mark Oude Bennink (beleidsmedewerker sportinfrastructuur). Overige sprekers: de heer Van der Kraan, de heer Toussaint, de heer Scholten. De ontwikkelingen rondom het sportpark zijn beeldvormend besproken. Fracties die nadere vragen hebben kunnen deze bij de griffie indienen.

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Marie-José Luttikholt. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink. Sprekers namens de raad: Onno Fiechter (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Jan Evers (GroenLinks), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Leo Janssen (Lid), Marie-Jose Huis in't Veld (Lid), Herbert Capelle (Lid). Namens het college aanwezig: Burgemeester Schelberg. Overige sprekers: Pim Hillebrink (strategisch adviseur Bestuur en management), Henk Wolsink (Juridisch Adviseur Bestuur en Management).