Gemeenteraad op 15-2-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 15 feb 2023 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Het raadslid mevrouw Alink heeft afscheid genomen als raadslid en dit schriftelijke bevestigd. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de raad binnen de fractie van PvdA. Met de toelating van mevrouw Toren (PvdA) als nieuw raadslid wordt in deze vacature voorzien.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven. bestaande uit F. Peters (ProHengelo), C. Benerink (PVV) en mevrouw S. van den Beukel (ChristenUnie) tevens voorzitter, deelt mw. van den Beukel mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om mevrouw C. Toren (PvdA) toe te laten als raadslid.

Op 10 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Hengelo een Motiemarkt gehouden om initiatieven/ wensen uit de Hengelose samenleving op te halen. Zoals bekend heeft de raad unaniem hiertoe besloten via een motie en is daarbij reeds 50.000 euro gereserveerd voor het uitvoeren van (een aantal) moties van de motiemarkt. Tijdens en na de motiemarkt zijn er 16 matches aangegaan door de verschillende raadsleden/raadsfracties. Vervolgens is de raad met de initiatiefnemers om de tafel gegaan om de ideeën verder uit te werken en te vertalen in een motie/voorstel. Uiteindelijk zijn er elf definitieve moties bij de griffie ingediend. De raad heeft daarna het college om een technische beoordeling van de moties gevraagd. Dit ambtelijk advies is aan dit raadsvoorstel toegevoegd zodat de raadsleden in de raadsvergadering een afgewogen besluit kunnen nemen over de voorgestelde moties.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 35.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 18 stemmen tegen en 17 stemmen voor (BurgerBelangen, SP, D66, ProHengelo, Forum voor Democratie en Hengelose Burgers) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 8 stemmen voor (SP, GroenLinks, ChristenUnie en Hengelose Burgers) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 1 stem tegen (ChristenUnie) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen (D66 en Forum voor Democratie) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 18 stemmen tegen en 17 stemmen voor (BurgerBelangen, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Hengelose Burgers en ProHengelo) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 28 stemmen tegen en 7 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, Forum voor Democratie, Hengelose Burgers en ProHengelo) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen (LokaalHengelo, PVV en Forum voor Democratie) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen (SP, LokaalHengelo en PVV) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 20 stemmen voor en 15 stemmen tegen (VVD, SP, PvdA en CDA) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 29 stemmen voor 6 stemmen tegen (CDA en PvdA) aanvaard.

Wanneer activiteiten, waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld, nog niet (geheel) zijn uitgevoerd binnen het boekjaar, leidt dit tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. Middels deze overheveling wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze activiteiten in het volgende begrotingsjaar (verder) uit te voeren.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) gewijzigd vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 34 leden. Stemverhouding: met 25 stemmen voor en 9 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, LokaalHengelo en PVV) aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 15-02-2023