Actueel

Gratis Alzheimer Beweegcafé in Twentebad

22 jun 2017Het Twentebad is op proef begonnen met een Alzheimer Beweegcafé voor mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Het eerstvolgende Beweegcafé is op donderdag 6 juli 10.30 tot 11.30 uur. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden.

Lees verder >>

3 juli: WMO Cliëntenraad

22 jun 2017De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 3 juli van 15.30 tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de Hazenweg.

Lees verder >>

Nieuw rioleringsplan Hengelo vastgesteld

21 jun 2017De gemeente Hengelo neemt maatregelen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat is te lezen in het nieuwe rioleringsplan. In het rioleringsplan staat welke maatregelen de gemeente neemt om de riolering ook de komende jaren in goede staat te houden.

Lees verder >>

Waterschap gaat vijvers en Drienerbeek baggeren

19 jun 2017Deze zomer baggert waterschap Vechtstromen een deel van de Drienerbeek en de vijvers in de Woolderes en Hasseleres in Hengelo.

Lees verder >>

Team Triatlon voor scholieren rondom Tuindorp vijver

16 jun 20171250 kinderen gaan de uitdaging aan. Van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni organiseert Hengelo Sport voor de 4e keer de Team Triatlon voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Hengelo. Dit jaar vindt de triatlon voor het eerst plaats rond de Tuindorp vijver.

Lees verder >>

Huisvestingsplan voor voortgezet onderwijs

16 jun 2017In het plan is de keuze gemaakt voor nieuwbouw voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ook staat in het plan hoe gemeente en scholen om willen gaan met de ruimtebehoefte in het voortgezet onderwijs.

Lees verder >>

Kadernota 2018-2021: Hengelo staat er goed voor

16 jun 2017Het college van B en W heeft de Kadernota 2018-2021 aan de gemeenteraad aangeboden. In de Kadernota geeft het college een financiële doorkijk van het huidige beleid, stelt nieuwe (beleids)wensen voor én geeft inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten van inwoners.

Lees verder >>

Schoolverzuim in Borne en Hengelo steeds beter inzichtelijk

15 jun 2017De gemeenten Borne en Hengelo hebben het schoolverzuim beter in kaart gebracht. Hiermee is het aantal meldingen van schoolverzuim in beide gemeenten gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. De stijging van het aantal meldingen wil niet persé zeggen dat het verzuim is toegenomen.

Lees verder >>

Upgrade voor Sportcenter Hengelo

15 jun 2017Het trainingscomplex van FC Twente wordt grondig gerenoveerd. Het hoofdgebouw wordt aangepakt. In totaal kost de renovatie bijna €934.000. Het college stelt voor dat de gemeente €440.000 voor z’n rekening neemt.

Lees verder >>

Fietspad Van der Dussenplein afgesloten

15 jun 2017Vanaf maandag 19 juni is het voor fietsers niet meer mogelijk om vanuit de Bornsestraat naar het Burgemeester Jansenplein te fietsen. Op die dag starten de werkzaamheden aan het stadskantoor en worden de bouwhekken geplaatst. Fietsers kunnen via de Langestraat en aan de andere kant via de Wemenstraat de binnenstad bereiken. De gemeente Hengelo plaatst voor hen omleidingsborden.

Lees verder >>

Regiotaxi in Hengelo

14 jun 2017Op 1 juli stopt de Regiotaxi Twente in zijn huidige vorm. Voor mensen die gebruik maken van de Regiotaxi met een Wmo-vervoerspas van de gemeente Hengelo verandert er na die datum niets.

Lees verder >>

Informatiebijeenkomst F35 en Veldbeek

14 jun 2017U bent tussen 17.00 en 19.30 uur van harte welkom in wijkaccommodatie ’t Berflo, Apolloplein 1, in zaal Pallas-Athena op de 1e verdieping. U kunt binnenlopen wanneer het u schikt.

Lees verder >>

Inloopspreekuur voor ouderen over openbaar vervoer

14 jun 2017Op maandag 19 juni is er een inloopspreekuur voor ouderen die vragen hebben over reizen met het openbaar vervoer. U bent van 10.00 uur tot 11.30 uur van harte welkom in de Thiems Inn, Bevrijderslaantje 6.

Lees verder >>

Bouw stadskantoor: burgemeester Jansenstraat afgesloten voor fietsers

14 jun 2017Vanaf maandag 19 juni wordt de Burgemeester Jansenstraat afgesloten voor fietsverkeer in verband met de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe stadskantoor en renovatie van het stadhuis.

Lees verder >>

Start gezamenlijke inkoop Huishoudelijke Ondersteuning

14 jun 2017Op dinsdag 6 juni start de gezamenlijke inkoop Huishoudelijke Ondersteuning 13 Twentse gemeenten. Vanaf dat moment kunnen aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zich inschrijven via Negometrix, een online platform voor aanbestedingsopdrachten.

Lees verder >>

De Marskant krijgt een nieuwe uitstraling

13 jun 2017De gemeente Hengelo en Welbions zijn van plan om een aantal braakliggende terreinen rondom de Marskant tot ontwikkeling te brengen. Deze locaties zijn nu eigendom van Welbions. Concreet betekent dit dat de gemeente het terrein aan de Marskant van Welbions overneemt voor de uitgifte van vrije kavels.

Lees verder >>

Waarschuwing: verdachte glazenwassers actief in Oost-Nederland

9 jun 2017In diverse gemeenten in Oost-Nederland zijn glazenwassers actief die ramen lappen zonder toestemming van de bewoners. Zij laten een briefje achter dat zij over enkele dagen de rekening van 30 euro komen innen. Als u geen opdracht gegeven hebt voor het wassen van uw ramen, hoeft u de rekening niet te betalen.

Lees verder >>

Online enquête voor belangstellenden kavels Landmanserve

9 jun 2017Geïnteresseerden in een kavel of woning in Landmanserve kunnen via de website www.thuisinlandmanserve.nl hun woonwensen doorgeven.

Lees verder >>

Hengelo sluit 2016 af met een positief resultaat van 6 miljoen euro

7 jun 2017Het college kijkt met tevredenheid terug op 2016. Financieel gezien sluit de gemeente het jaar af met een positief resultaat van ruim € 6 miljoen. Dit is verwerkt in het jaarverslag en de jaarrekening 2016, waarmee het college op 6 juni 2017 heeft ingestemd. Het college legt het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Lees verder >>

Inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer

7 jun 2017Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samen reiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.

Lees verder >>

Op 1 juli 2017 stopt de Regiotaxi Twente in zijn huidige vorm

6 jun 2017Voor mensen die gebruik maken van de Regiotaxi met een Wmo-pas van de gemeente Hengelo verandert er na die datum niet zo heel erg veel.

Lees verder >>

Eikenprocessierups weer in Hengelo

6 jun 2017Na een lange afwezigheid door vrij late nachtvorst in het voorjaar, is de eikenprocessierups weer gesignaleerd in Hengelo. Gildebor is op dit moment op veel plekken in de stad bezig met het bestrijden van de eikenprocessierups. De zogenaamde ‘hot spots’ krijgen voorrang bij de verwijdering van nesten. Dat zijn plekken waar veel mensen komen of bijvoorbeeld kinderen spelen. Denk aan scholen, kinderdagverblijven en bushaltes.

Lees verder >>

Alzheimer Beweegcafé in Twentebad: donderdag 8 juni en 6 juli

6 jun 2017Het Twentebad begint met een Alzheimer Beweegcafé voor mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Deelnemers kunnen in het ondiepe water van het instructiebad ontspannend bewegen in water. Belangstellenden voor het proefarrangement hoeven zich niet vooraf aan te melden om te kunnen deelnemen.

Lees verder >>

Hengel’eau platform voor waterinformatie

2 jun 2017De gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen slaan de handen ineen en halen het oude platform Hengel’eau onder het stof uit. Hengel’eau komt terug in een vernieuwd en eigentijds jasje, speciaal voor inwoners die informatie zoeken over water in Hengelo.

Lees verder >>

College Hengelo brengt bezoek aan Sensata Technologies

31 mei 2017In Hengelo bevindt zich het Europese hoofdkantoor van deze Amerikaanse onderneming met meer dan 22.000 medewerkers wereldwijd. Hier houden zich in totaal 320 medewerkers, voornamelijk bezig met de ontwikkeling, het testen en verkoop van bovengenoemde sensoren.

Lees verder >>

Horecavisie na breed overleg klaar voor definitieve besluitvorming

31 mei 2017De bezoekers van de Hengelose binnenstad waarderen de horeca bijzonder goed, zo blijkt uit de recente binnenstadsmonitor. Het college van B en W wil de horeca de komende jaren verstevigen en de sfeer in de binnenstad blijvend verbeteren. Daarom heeft het college van B en W ingestemd met de Horecavisie. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Lees verder >>

Extra pakket aan maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede in Hengelo

31 mei 2017Een voucher voor kleding en schoeisel, een verruiming van de fietsregeling, een gratis lidmaatschap van de speel-o-theek en een gratis ID-kaart. Het zijn een aantal voorstellen uit het pakket met extra middelen voor de bestrijding van kinderarmoede in 2017, die het college ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad.

Lees verder >>

Inhaaldag afvalinzameling: zaterdag 3 juni i.p.v. maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)

30 mei 2017Op maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) wordt uw huisvuil niet opgehaald. Dit geldt voor al uw containers. In plaats van maandag 5 juni wordt uw huisvuil opgehaald op zaterdag 3 juni.

Lees verder >>

Oriëntatietraining Sociaal ondernemen door ROZ

29 mei 2017Wat is sociaal ondernemen? Wat kan sociaal ondernemen voor u en uw (nog te starten) bedrijf betekenen? Voor alle ondernemers en starters die meer willen weten over dit onderwerp organiseert ROZ een oriëntatietraining Sociaal ondernemen op maandagavond 12 juni 2017 van 19.00 – 21.30 uur in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo.

Lees verder >>

4000 deelnemers voor Twentebad Sportdagen

29 mei 2017Dinsdag 30 mei start Hengelo Sport met 25 sportdagen in en rond het Twentebad. Alle deelnemende basisscholen zijn ingedeeld via een vast rooster. In totaal zullen in de maanden mei, juni en juli ongeveer 4000 kinderen van 33 scholen deelnemen. Alle informatie voor de ouders is te vinden op www.hengelosport.nl.

Lees verder >>

Wie verdient een lintje? Uiterlijk 15 juni kunt u iemand voordragen

29 mei 2017U kent het wel, bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag, dat u denkt: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken! Lees hier het betoog van burgemeester Schelberg om een vrijwilliger te nomineren voor een lintje!

Lees verder >>

1 juni theatershow ‘De Grote Sprong’ voor ouders en kinderen van groep 8

24 mei 2017Voor zowel kinderen als ouders verandert er veel als ze naar de middelbare school gaan. Wat staat je als ouder te wachten als je zoon of dochter voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat? Voor ouders én kinderen van groep 8 verzorgt Loes opvoedondersteuning in samenwerking met theater PlayBack daarom de theatershow ‘De Grote Sprong’.

Lees verder >>

Gemeenten beëindigen contract met MTS Zorg

24 mei 2017De Twentse gemeenten ontbinden het contract met zorgaanbieder MTS Zorg uit Hengelo met ingang van 1 juni 2017. Deze organisatie bood ondersteuning aan negen Hengelose en twee Enschede cliënten, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees verder >>

Wijzigingen in het programma Politieke Markten woensdag 24 mei

24 mei 2017Het onderwerp Evaluatie Cameratoezicht is doorgeschoven naar de volgende politieke markt van 7 juni. De sessie van de Afvalmonitor is een kwartiertje naar achteren geschoven naar 21.30 uur. Hierdoor kunnen deelnemers aan andere sessies ook vanaf het begin bij de bespreking aanwezig kunnen zijn.

Lees verder >>

Stadskantoor gesloten op 25 (Hemevelvaartsdag) en 26 mei

24 mei 2017Het stadskantoor van de gemeente Hengelo is gesloten op donderdag 24 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 25 mei.

Lees verder >>

Hengelo, innovatieve industriestad

23 mei 2017Wat uw ambitie ook is, u wilt vooruit. In Hengelo begrijpen én ondersteunen we dat. Want ondernemen, innoveren én slim & hard werken zit in ons bloed. In de tweede editie van Het Ondernemersbelang Overijssel leest u wat Hengelo te bieden heeft zoals geschikte bedrijfslocaties.

Lees verder >>

Maakt u Hengelo Fietsstad 2018? Vul snel de enquête in!

22 mei 2017Wat vindt u van fietsen in Hengelo? U kunt nog tot uiterlijk 31 mei de enquête invullen en zo meehelpen om Hengelo Fietsstad 2018 te maken!

Lees verder >>

Geen afvalinzameling Hemelvaart; zaterdag 27 mei inhaaldag

22 mei 2017Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) wordt uw huisvuil niet opgehaald. Dit geldt voor al uw containers (en/of zakken in Enschede). In plaats van donderdag 25 mei wordt uw huisvuil opgehaald op zaterdag 27 mei.

Lees verder >>

Diverse ideeën aangedragen voor Motiemarkt

19 mei 2017Zorg voor een betere doorstroming van verkeer in de stad’, ‘Doe onderzoek naar de positionering van Hengelo in de regio’ en ‘Maak Mondriaans aanwezigheid in Hengelo zichtbaar’. Zomaar een greep uit de ideeën die zijn ingediend voor de Motiemarkt op woensdag 24 mei. Tijdens deze markt proberen inwoners om raadsleden te overtuigen van hun idee en kunnen ze samen met het raadslid een motie opstellen.

Lees verder >>

Zorgloket weer terug in de binnenstad

9 mei 2017Vanaf nu zit er dagelijks een medewerker van het Zorgloket bij Wijkracht in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat. Daarmee heeft het Zorgloket weer een plek in de binnenstad.

Lees verder >>

Stadscafé074 in de Bibliotheek Hengelo op maandag 8 mei

4 mei 2017Maandagavond 8 mei vindt het Stadscafé074 weer plaats in de Bibliotheek Hengelo. Kom ook langs!

Lees verder >>

Zaterdag 6 mei: Hengelo terug in de tijd

3 mei 2017Terug in de tijd in de stad: overal staan kramen, er is straattheater en muziek, oude ambachten en kinderspelen, ringsteken, een boerenbruiloft en historische auto’s en koetsen. De Böggelrieders rijden op antieke fietsen en een schaapherder trekt met zijn kudde door de binnenstad. Zo’n 150 figuranten lopen in historische kleding rond.

Lees verder >>

Herdenking op 4 mei

3 mei 2017Op donderdag 4 mei worden in Hengelo tijdens de Nationale Herdenking allen herdacht, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Lees verder >>

Duurzaam (t)huis Twente groeit: nieuwe wooncoaches gezocht

2 mei 2017Vanwege de groei van Duurzaam (t)huis Twente en de toenemende vraag van huiseigenaren is DTT op zoek naar nieuwe wooncoaches. Meld u nu aan!

Lees verder >>

Stille tocht en herdenkingsbijeenkomst 4 mei

1 mei 2017Op vrijdag 5 mei vieren wij Nationale Bevrijdingsdag. Op de vooravond daarvan, op donderdag 4 mei, worden ook in Hengelo de slachtoffers herdacht die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Lees verder >>

Motiemarkt 24 mei: ideeën Hengeloërs omgezet in moties

1 mei 2017Wie een goed idee heeft voor Hengelo kan op woensdag 24 mei terecht op de motiemarkt. Op deze markt kan iedereen ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van raadsleden brengen. Weten ze een raadslid van hun idee te overtuigen? Dan kunnen ze samen met het raadslid een motie opstellen. Aanmelden voor de motiemarkt kan tot en met 14 mei.

Lees verder >>

Bouw stadskantoor kan beginnen!

28 apr 2017De bouw van het stadskantoor en de renovatie van het stadhuis gaat zo snel mogelijk van start. Op 26 april werden alle contracten door de betrokken partijen ondertekend.

Lees verder >>

Lintjesregen: zeven Hengeloërs ontvangen onderscheiding

26 apr 2017Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben zeven Hengeloërs een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Sander Schelberg. Dit gebeurde op woensdagochtend 26 april in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat.

Lees verder >>

Servicepunt Vrijwilligerswerk: voor bemiddeling en advies

25 apr 2017Hoe zou Nederland eruit zien zonder vrijwilligers? Grote kans dat sport- en hobbyclubs onbetaalbaar worden of helemaal niet zouden bestaan. Veel mensen zouden in een sociaal isolement komen en uw buurt zou een stuk saaier worden. Kortom: vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving.

Lees verder >>

Stadskantoor gemeente Hengelo gesloten tijdens feestdagen

24 apr 2017Het stadskantoor van de gemeente Hengelo is op een aantal feestdagen gesloten. Op Koningsdag, Hemelvaartsdag, de vrijdag na Hemelvaart en op 2e Pinksterdag is het stadskantoor gesloten.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie