Actueel

Lintjesregen: zeven Hengeloërs ontvangen onderscheiding

26 apr 2017Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben zeven Hengeloërs een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Sander Schelberg. Dit gebeurde op woensdagochtend 26 april in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat.

Lees verder >>

Servicepunt Vrijwilligerswerk: voor bemiddeling en advies

25 apr 2017Hoe zou Nederland eruit zien zonder vrijwilligers? Grote kans dat sport- en hobbyclubs onbetaalbaar worden of helemaal niet zouden bestaan. Veel mensen zouden in een sociaal isolement komen en uw buurt zou een stuk saaier worden. Kortom: vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving.

Lees verder >>

Stadskantoor gemeente Hengelo gesloten tijdens feestdagen

24 apr 2017Het stadskantoor van de gemeente Hengelo is op een aantal feestdagen gesloten. Op Koningsdag, Hemelvaartsdag, de vrijdag na Hemelvaart en op 2e Pinksterdag is het stadskantoor gesloten.

Lees verder >>

Pilot themahal: Sporthal Veldwijk thuisbasis voor volley- en handbal

21 apr 2017Sporthal Veldwijk wordt de eerste themahal van Hengelo. Handbalverenigingen Donar en Olympia en de volleybalverenigingen ATC en Webton hebben het initiatief genomen om een pilot te starten in de Veldwijkhal. Die begint in het nieuwe sportseizoen 2017/2018 en duurt 2 jaar

Lees verder >>

Gemeente Hengelo oefent met Omgevingsvisie

21 apr 2017Met de komst van de Omgevingswet in 2019 verandert de manier van ruimtelijk beleid maken. Het wordt makkelijker, overzichtelijker en vooral meer in samenwerking met de samenleving. Dat verwacht de Rijksoverheid van ons vanaf 2019, maar we willen daarmee graag nu alvast aan de slag met een proef-Omgevingsvisie.

Lees verder >>

Binnenstadsmonitor 2016 bevestigt noodzaak samenwerking

20 apr 2017De resultaten uit de Binnenstadsmonitor en Binnenstadspeiling 2016 bevestigen een aantal trends uit de vorige onderzoeken. De combinatie van horeca en culturele voorzieningen wordt voor steeds meer mensen een belangrijke reden om de binnenstad van Hengelo te bezoeken. Na een lichte daling in 2015 vertoont het aantal bezoekers in 2016 een stijging. Zorg is er vooral over de dalende trend van de bezoekers door de jaren heen, de leegstand en de lage waardering voor de binnenstad.

Lees verder >>

Branding en bloggen tijdens ZZP netwerkcafé op 15 mei 2017

19 apr 2017Wat kunt u leren van een succesvol poppodium? En hoe blogt u op een persoonlijke manier? Deze twee vragen staan centraal tijdens de twaalfde editie van het ZZP netwerkcafé speciaal voor Hengelose zzp’ers. Het netwerkcafé vindt plaats op maandag 15 mei van 19.00 tot 22.00 uur in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo. Deelname is gratis.

Lees verder >>

AkzoNobel van grote betekenis voor Hengelose werkgelegenheid

19 apr 2017De gemeente Hengelo volgt met aandacht de ontwikkelingen bij AkzoNobel. AkzoNobel Hengelo is een van de productielocaties en behoort tot de 'Specialty Chemicals' groep. In de strategie, dat het concern vandaag heeft toegelicht, staat dat er grote veranderingen binnen deze groep op stapel staan.

Lees verder >>

Vier projecten krijgen subsidie voor beeldende kunst in stad

19 apr 2017Vier initiatieven krijgen dit jaar een bijdrage voor beeldende kunst in de binnenstad. Er is in totaal 50.000 euro te verdelen. Het doel van de gemeentelijke regeling is kansen geven aan Hengelose professionele beeldend kunstenaars, -groepen en –initiatieven om hun werk in Hengelo zichtbaar te maken.

Lees verder >>

College legt concept-Kadernota 2018–2021 voor aan de raad

19 apr 2017Het college van B en W heeft de concept-Kadernota 2018-2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 10 mei wil het college graag de reactie van de raad, inwoners en organisaties peilen over de mogelijke voorstellen voor de komende jaren.

Lees verder >>

Twickel College winnaar Scholierendebat 2017

13 apr 2017Het Twickel College heeft vanmiddag het Scholierendebat 2017 gewonnen. Met name op het gebied van argumentatie en teamwork scoorden de debaters van het Twickel College hoog. Het team won een wisselbeker en een cheque van 250 euro, te besteden aan de debatcultuur op school. Poppodium Metropool stelde concertkaarten beschikbaar voor alle teams.

Lees verder >>

BeestenBenders vieren Pasen met bewoners van Humanitas

13 apr 2017Verzorgingshuis Humanitas verwelkomt op woensdag 19 april een wat jonger publiek dan het gewend is. De Hengelose BeestenBenders komen op bezoek om samen met de bewoners nog een keer Pasen te vieren. Zij komen natuurlijk niet met lege handen want een paasmiddag vraagt om een paasquiz, spelletjes en paaseitjes.

Lees verder >>

Gunning bouw stadskantoor en renovatie stadhuis definitief

12 apr 2017De renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van het stadskantoor kan definitief doorgaan. De bezwaarperiode op de voorgenomen gunning aan drie partijen is verlopen en daarmee is de gunning definitief.

Lees verder >>

Let op: gemeente gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

12 apr 2017De gemeente is gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. We wensen u fijne Paasdagen!

Lees verder >>

Tweede Paasdag geen afvalinzameling

12 apr 2017Op maandag 17 april (Tweede Paasdag) wordt uw huisvuil niet opgehaald. Dit geldt voor al uw containers. In plaats van maandag 17 april wordt uw huisvuil op zaterdag 15 april opgehaald.

Lees verder >>

‘Niet het haasje zijn tijdens Pasen?’

11 apr 2017Inbrekers slaan het liefst hun slag als er niemand thuis is. Het blijkt dat tijdens Pasen het aantal inbraken dan ook toeneemt.

Lees verder >>

Wie verdient een lintje?

10 apr 2017U kent het wel, bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag, dat u denkt: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken! Lees hier het betoog van burgemeester Schelberg om een vrijwilliger te nomineren voor een lintje!

Lees verder >>

Controles hondenbelasting 2017

10 apr 2017In week 16, 18 tot en met 24 gaan medewerkers van bureau Legitiem namens de gemeente hondenbelasting controles uitvoeren in Hengelo. De controleur checkt in het kader van hondenbelasting of het juiste aantal honden bij de gemeente bekend is.

Lees verder >>

Scholierendebat 2017 in Waterstaatskerk

5 apr 2017Op donderdag 13 april vanaf 13.00 uur gaan de hoogste klassen van havo en vwo van de vier Hengelose scholengemeenschappen weer met elkaar in debat. De scholieren van het Twickel College, Lyceum De Grundel, het Bataafs Lyceum en het Montessori College Twente hebben zelf de stellingen bedacht en zich voorbereid. De presentatie is dit keer in handen van wethouder Onderwijs, Claudio Bruggink.

Lees verder >>

Twentebad zit in de lift: meer bezoek, meer inkomsten in 2016

4 apr 2017Het Twentebad heeft goede resultaten bereikt in het eerste verbouwingsjaar; sport-zorgactiviteiten zitten in de lift, de groei van Hengelo Sport zet door, 430.000 bezoekers in totaal en meer bezoek uit omliggende gemeenten.

Lees verder >>

36 statushouders tekenen Participatieverklaring

4 apr 2017Op 31 maart hebben 36 statushouders met een verblijfsvergunning de Participatieverklaring getekend. Deze verklaring is onderdeel van de inburgering. Ze verklaren hiermee dat ze kennis hebben genomen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving: vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.

Lees verder >>

Bomenkap Berlijnstraat – Stockholmstraat - meest gestelde vragen

4 apr 2017De gemeente Hengelo heeft een kapaanvraag ingediend, om 76 acacia’s in de Berlijnstraat en Stockholmstraat te kunnen kappen. Hier leest u waarom en wat de vervolgplannen zijn.

Lees verder >>

Kinderboerderij weer open!

3 apr 2017De Kinderboerderij is weer open. Door de vogelgriep was de kinderboerderij al sinds november uit voorzorg gesloten.

Lees verder >>

Doe in de meivakantie mee met de vakantiespelen in het Twentebad!

3 apr 2017Kinderen hoeven zich niet te vervelen in de meivakantie. Op maandag 24 april is er een spelletjesochtend in het Twentebad.

Lees verder >>

‘Vervoer op maat’ in Hengelo vanaf 1-7-2017 door Brookhuis

30 mrt 2017De gemeente Hengelo heeft afspraken gemaakt met de vervoerder Brookhuis. Het gaat over het vervoer van mensen met een Wmo–pas (voor gebruik van de huidige Regiotaxi) met ingang van 1 juli 2017, over het leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2017 en over het vervoer van en naar de dagbesteding per 1 januari 2018.

Lees verder >>

Nieuwbouw in Hengelo? Kom naar de kavel- & woningmarkt op 8 april

29 mrt 2017Denkt u erover om zelf een huis te laten ontwerpen en bouwen en zoekt u daarvoor een kavel? Of wilt u een nieuwbouwwoning kopen? Kom dan naar de kavel- & woningmarkt!

Lees verder >>

Inloopbijeenkomst speelplekken Hengelose Es

29 mrt 2017De gemeente Hengelo is met inwoners in gesprek over de toekomst van speelplekken. Op woensdag 12 april gaat de gemeente in gesprek met bewoners van de wijk Hengelose Es. U bent van harte welkom!

Lees verder >>

Inloopbijeenkomst speelplekken Wilderinkshoek

29 mrt 2017De gemeente Hengelo is met inwoners in gesprek over de toekomst van speelplekken. Op woensdag 5 april gaat de gemeente in gesprek met bewoners van de wijk Wilderinkshoek. U bent van harte welkom!

Lees verder >>

Herdenking bevrijding Hengelo; Scholengemeenschap Beyaert adopteert monument

29 mrt 2017Op maandag 3 april vindt de adoptie van het herdenkingsmonument bij het stadhuis plaats. Hiermee wordt traditioneel de bevrijding van Hengelo, op 3 april 1945, herdacht. Op deze datum draagt de Wilbertschool de adoptie over aan Scholengemeenschap Beyaert locatie Elsbeekweg.

Lees verder >>

(Meer) geld overhouden aan het eind van de maand? Maak een geldplan!

29 mrt 2017Wilt u vaker geld overhouden aan het eind van de maand? Geeft u te veel geld uit en wilt u besparen? Hebt u geldzorgen? Of hebt u juist geld over en vraagt u zich af wat u hier het beste mee kunt doen? Bij Startpunt Geldzaken krijgt u online tips over geld.

Lees verder >>

Onderzoek financiële situatie Rabotheater afgerond

29 mrt 2017Het Rabotheater en de gemeente hebben samen een feitenrelaas gemaakt dat antwoord geeft op de vraag hoe de rode cijfers bij het Rabotheater konden ontstaan. Het college trekt de conclusie dat het Rabotheater vanaf het begin te weinig aandacht had voor de exploitatie van het gebouw. Maar ook de gemeente was niet kritisch genoeg.

Lees verder >>

Individuele studietoeslag

27 mrt 2017De gemeente Hengelo heeft de hoogte van de individuele studietoeslag vastgesteld, in afstemming met de andere Twentse gemeenten. Met deze studietoeslag van 100 euro per maand wil de gemeente stimuleren dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Lees hier meer over de voorwaarden.

Lees verder >>

Eindclinic Schooljudo met topjudoka Juul Franssen verplaatst naar donderdag 20 april

27 mrt 2017De afsluitende clinic van de Schooljudolessen is verplaatst naar donderdag 20 april. Op 23 maart kon de clinic geen doorgang vinden in verband met een defecte vrachtwagen met materialen. Topjudoka Juul Franssen is wederom van de partij.

Lees verder >>

Goed wonen in het hart van Twente: Woonkrant door en voor inwoners van Hengelo

22 mrt 2017In de woonkrant leest u verhalen van Hengeloërs over verschillende aspecten van wonen in Hengelo. De krant is huis aan huis verspreid in Hengelo. Lees de woonkrant nu ook digitaal!

Lees verder >>

Start bouw stadskantoor dichterbij

22 mrt 2017De gemeente Hengelo heeft de namen bekend gemaakt van de drie partijen voor de renovatie van het stadhuis, nieuwbouw stadskantoor en het totale installatiewerk. Het betreffen de volgende partijen: voor de nieuwbouw van het stadskantoor is Van Wijnen in combinatie met Trebbe geselecteerd, voor de renovatie van het stadhuis is het Koopmans, en voor het installatiewerk van beide gebouwen Croonwolter&dros.

Lees verder >>

25 maart Hengelose Opschoondag - inwoners in actie tegen zwerfafval!

22 mrt 2017Hengelo doet mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 25 maart. Op deze dag zijn er in het hele land activiteiten om zwerfafval tegen te gaan. In Hengelo zijn er initiatieven van bewoners in verschillende wijken. Ook komt een groep raadsleden en fractievertegenwoordigers in actie om zwerfafval te verzamelen.

Lees verder >>

Street Workout aan de Beethovenlaan

21 mrt 2017Er komen nog dit voorjaar nieuwe sporttoestellen op het grasveld aan de Beethovenlaan.

Lees verder >>

Afrondende werkzaamheden Deurningerstraat en Enschedesestraat

21 mrt 2017Dit voorjaar gaan de Enschedesestraat en de Deurningerstraat nog één keer dicht: de laatste deklaag van asfalt wordt dan aangebracht. De Deurningerstraat is afgesloten van maandag 27 maart tot en met vrijdag 7 april. De Enschedesestraat gaat dicht van woensdag 5 tot en met woensdag 12 april.

Lees verder >>

Stadscompliment De Nijverbij voor de heer en mevrouw Morsink

20 mrt 2017Op zaterdag 18 maart heeft burgemeester Sander Schelberg het Stadscompliment De Nijverbij uitgereikt aan Nettie en Bertus Morsink. Dit gebeurde tijdens het afscheidsfeest van het echtpaar in wijkgebouw De Schole (Oelerschool) in Hengelo (Oele).

Lees verder >>

Tweede Kamerverkiezingen 2017

15 mrt 2017De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Hengelo. Opkomstpercentage: 82,36%

Lees verder >>

Landelijke Boomfeestdag in Hengelo op woensdag 22 maart

14 mrt 2017Op woensdag 22 maart is het Landelijke Boomfeestdag in Hengelo. Om 13.30 uur is er een boomplantfeestje. De Boomfeestdag vindt plaats op het pleintje waar de Elisabethstraat uitkomt op de Dorastraaat.

Lees verder >>

Komst Turkse minister naar de gemeente Hengelo verhinderd

9 mrt 2017De zaaleigenaar heeft in goed overleg met burgemeester Schelberg besloten om de zaal niet beschikbaar te stellen.

Lees verder >>

Landelijke Compostdag op zaterdag 25 maart: gratis compost op het Milieupark

9 mrt 2017Op zaterdag 25 maart is het landelijke Compostdag! Op het Milieupark aan de Wegtersweg kunt u op vertoon van de Milieupas gratis twee zakken compost ophalen.

Lees verder >>

Takkenronde: takken gratis laten ophalen tussen 13 en 24 maart

8 mrt 2017De lente komt er weer aan! Veel bomen en planten mogen weer gesnoeid worden. Tussen 13 en 24 maart kunt u snoeihout en takken gratis laten ophalen. Let op: dit kan alleen op afspraak.

Lees verder >>

Steen in de stad

3 mrt 2017De afgelopen jaren is er meer en meer verharding in de stad gekomen. Samen met burgers en bedrijven is de gemeente Hengelo voortdurend bezig om in te spelen op klimaatverandering.

Lees verder >>

Nieuwe Boekelosebrug krijgt een gezicht!

2 mrt 2017Hengelo krijgt een mooie entree met de nieuwe Boekelosebrug. De brug wordt een bijzonder element in de Laan Hart van Zuid. Het is de bedoeling dat u in 2019 over de nieuwe Boekelosebrug kunt rijden, wandelen en fietsen!

Lees verder >>

Informatiewijzerhengelo online

27 feb 2017Welke kinderopvang is er in Hengelo? Ik wil wel wat vrijwilligerswerk doen, hoe pak ik dat aan? Ik maak me zorgen over mijn buurman, hij is zo eenzaam. Allemaal vragen uit het dagelijkse leven. Vanaf nu is er in Hengelo één online plek waar mensen het antwoord kunnen vinden op deze vragen: Informatiewijzerhengelo.nl

Lees verder >>

Afvalklepper nr. 15: laatste nieuws over afval scheiden in Hengelo

23 feb 2017Deze week huis aan huis in de brievenbus in Hengelo: de Afvalklepper. In deze editie onder andere nieuws over het verdwijnen van de grijze container, zoals veelgestelde vragen en de ervaringen van een bewoonster uit Oele. Ook nieuws over de takkenronde, compostdag, medisch afval en de aanslag gemeentelijke belasting.

Lees verder >>

Even weg? Altijd de deur op slot!

22 feb 2017Tijdens de donkere wintermaanden worden de meeste inbraken gepleegd. Aan onverlichte woningen 's avonds zien inbrekers dat bewoners niet thuis zijn. Om te voorkomen dat inbrekers hun oog op uw woning laten vallen, kunt u er zelf voor zorgen dat u het deze inbrekers niet te makkelijk maakt. Hoe u dat kunt doen?

Lees verder >>

Slingerjaarprijs naar Gildebor

16 feb 2017Gildebor heeft de Slingerjaarprijs in de wacht gesleept. Namens de nieuwe beheer- en onderhoudsorganisatie in de gemeenten Hengelo en Hof van Twente nam Jos Koekkoek de prijs in ontvangst. De Slingerjaarprijs wordt elk jaar gegeven aan de organisatie die de mooiste match bewerkstelligt. In 2016 was het de afdeling van Koekkoek die met een hoogwerker manege De Kapberg uit de brand hielp.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie