Actueel

Paasvuren onder aanvullende eisen door

18 apr 2019De 9 besloten paasvuren in de gemeente Hengelo mogen aangestoken worden, maar er zijn wel aanvullende veiligheidseisen gesteld. De 9 paasvuren zijn kleine paasvuren met een maximum van 5 bij 5. De organisatoren worden geacht een maximum volume van 500m3 aan te houden en een maximale hoogte van 5 meter. Bij sprake van windkracht 4 worden de paasvuren alsnog afgelast.

Lees verder >>

Twents offensief om 7.000 uitvallers ‘te verleiden’

18 apr 2019Alle 14 Twentse gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente staan klaar om een grote groep schooluitvallers te helpen. Deze partijen hebben gezamenlijk op 18 april jl. maar liefst 14 concrete plannen gelanceerd, om circa 7.000 Twentse jongeren verder te helpen. In deze plannen staan lokale initiatieven om jongeren op te sporen, ze te benaderen en het gesprek met ze aan te gaan, zodat zij de draad van het leren weer oppakken.

Lees verder >>

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

18 apr 2019Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord.

Lees verder >>

A35 deels afgesloten van dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april

16 apr 2019De A35 tussen Enschede-West (afrit 26) en Enschede (afrit 25), inclusief de busbaan en oprit Enschede- West (26) is van dinsdag 23 april 09.00 uur tot vrijdag 26 april 23.30 uur richting Duitsland afgesloten voor verkeer. Vanaf woensdagavond 24 april 20.00 uur is ook de oprit Enschede (25) afgesloten.

Lees verder >>

Gemeente gesloten met Pasen

16 apr 2019De gemeente is op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag) gesloten.

Lees verder >>

Vijwilligers gezocht voor het geven van waterlessen

16 apr 2019Waterschap Vechtstromen zoekt vrijwilligers voor het geven van waterlessen aan kinderen van groep 7 en 8 op de basisschool. Kandidaten moeten het leuk vinden om kinderen iets te leren en affiniteit hebben met het werk van een waterschap.

Lees verder >>

Afvalinzameling tijdens de Paasdagen

15 apr 2019Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) wordt uw afval niet opgehaald. Dit geldt voor al uw containers. In plaats van maandag 22 april komt Twente Milieu NV op zaterdag 20 april. Let op dat u het juiste afval vóór 7.30 uur aan straat zet.

Lees verder >>

Kruising Enschedesestraat twee weken eerder gereed dan beoogde planning

12 apr 2019Door het prima weer de afgelopen tijd heeft de aannemer goed door kunnen werken aan de Enschedesestraat. De kruising Wemenstraat/Enschedesestraat/Brinkstraat is weer open.

Lees verder >>

Twickel College winnaar scholierendebat

11 apr 2019Het Twickel College heeft vanmiddag het scholierendebat 2019 gewonnen. De debaters van het Twickel College scoorden hoog op argumentatie, presentatie en teamwork. Het team won een wisselbeker en een cheque van 250 euro, te besteden aan de debatcultuur op school. Poppodium Metropool stelde concertkaarten beschikbaar voor alle teams.

Lees verder >>

Twente slaat handen ineen om schulden eerder aan te pakken

11 apr 2019Inwoners in Twente melden zich vaak te laat als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen.

Lees verder >>

Stad neemt initiatief!

9 apr 2019De stad neem initiatief in de partnerstadrelatie tussen Hengelo en Emsdetten. Vandaag is de oprichtingsakte van de ‘Stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten’ getekend door het bestuur van de stichting.

Lees verder >>

Aangepast rooster voor Voedselfiets

9 apr 2019Op Goede Vrijdag 19 april en Tweede Paasdag 22 april rijdt de Voedselfiets niet. U kunt uw etensresten op woensdag 17 april en woensdag 24 april op de gebruikelijke tijden meegeven met de Voedselfiets.

Lees verder >>

Concept Beleidsregels evenementen 2019

9 apr 2019Het college van B en W heeft op 2 april 2019 de concept beleidsregels voor evenementen vastgesteld. Daarin staan duidelijke regels en voorwaarden die gelden voor evenementenvergunningen.

Lees verder >>

Ontwerpbesluit aanwijzing collectieve en incidentele festiviteiten

9 apr 2019Het college van B en W heeft op 2 april 2019 het ontwerpbesluit Aanwijzing collectieve en incidentele festiviteiten vastgesteld. Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke geluidnormen, die staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Lees verder >>

Bestrijding eikenprocessierups van start

3 apr 2019De gemeente Hengelo is vandaag gestart met het weghalen van oude nesten van de eikenprocessierups op de zogenoemde hotspots (zoals scholen, winkelcentra, speelplekken en verzorgingstehuizen). Zodra er een nieuwe uitbraak van de rupsen te zien is, worden de bomen op die hotspots vervolgens twee maal behandeld met aaltjes, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Mochten hier dan onverhoopt toch nog nieuwe nesten ontstaan, dan worden deze nesten weggezogen.

Lees verder >>

Plan invulling marktplein positief ontvangen in Hengelo: ‘De Hijschkamer’ brengt reuring in de binnenstad!

2 apr 2019Kwartiermaker Gerard Cornelisse heeft op dinsdag 2 april samen met architect Adriaan Geuze van West 8 het plan voor de invulling van de markt gepresenteerd aan inwoners, binnenstadspartners en B en W van Hengelo. Het college heeft aangegeven veel vertrouwen te hebben in het gepresenteerde plan.

Lees verder >>

F35 beste fietssnelweg van Nederland

1 apr 2019De ANWB heeft onderzoek gedaan naar de fietssnelwegen van Nederland. In het onderzoek scoort de F35 tussen Hengelo en Enschede op een schaal van 0-5 een prachtige 4,1. Daarmee komt dit stuk fietssnelweg landelijk als beste uit de test.

Lees verder >>

ZZP netwerkcafé van ROZ en Small Business Twente op 15 april

28 mrt 2019Hoe kun je als zzp’er jouw potentiële klanten activeren om van jou te kopen? En hoe kan de verkoopmethode van de salestijger je daarbij helpen? Dat legt Marc Dijk, auteur van het boek ‘Red de Salestijger’ uit tijdens het ZZP netwerkcafé, georganiseerd door ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) en Small Business Twente, op maandag 15 april 2019 van 19.00 – 22.00 uur in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo.

Lees verder >>

Bent u ook zo benieuwd naar de plannen voor het marktplein?

27 mrt 2019Kom 2 april naar de presentatie van kwartiermaker Gerard Cornelisse en architect Adriaan Geuze (West8)

Lees verder >>

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

27 mrt 2019Huishoudens met veel medisch afval krijgen in 2019 opnieuw een tegemoetkoming. Deze vergoeding bedraagt maximaal 126 euro en kan vanaf 1 mei 2019 worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo. Door de invoering van Diftar in 2012 betalen huishoudens met veel medisch afval extra afvalstoffenheffing. Dat vindt de gemeente niet acceptabel. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten.

Lees verder >>

VSO-school aan Bandoengstraat

27 mrt 2019De nieuwe school van Attendiz voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) komt aan de Bandoengstraat. Het voormalige Gilde College wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Het gebouw aan de Bandoengstraat staat nu leeg, de leerlingen zijn vertrokken naar het nieuwe C.T. Storkcollege.

Lees verder >>

Gezonde leefstijl voor gezinnen

27 mrt 2019Een gezonde leefstijl ontwikkelen, sporten en nieuwe mensen ontmoeten? Dat kan bij het gezinsprogramma “Gezond Gezin”.

Lees verder >>

Earth Hour 2019

26 mrt 2019Op zaterdagavond 30 maart om 20.30 uur dooft wethouder Claudio Bruggink vanwege Earth Hour de lichten in Hengelo. Dit jaar worden ongeveer 2.700 lichtpunten in Hengelo en Beckum een uur uitgezet. Daarnaast vinden er in de middag al activiteiten plaats in de binnenstad. Het doel van dit jaarlijkse evenement is mensen bewust te maken van hun energieverbruik en daardoor de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Lees verder >>

Voorlopige uitslag Hengelo Provinciale Staten en waterschap

21 mrt 2019De voorlopige uitslag van de in Hengelo getelde stemmen.

Lees verder >>

Geslaagd werkbezoek Europese delegatie aan EUREGIO

20 mrt 2019Een Europese delegatie (medewerkers van de Europese Commissie en Europarlementariërs) bezocht op donderdag 14 en vrijdag 15 maart de EUREGIO. Met presentaties, een rondleiding bij logistiek dienstverlener Bleckmann op XL Businesspark, een boottocht over het Twentekanaal en een treinrit van Gronau naar Hengelo werden de Brusselse gasten bijgepraat over de bereikbaarheidsopgaven in de Nederlands-Duitse grensregio.

Lees verder >>

Onderzoek van Universiteit Twente: Bewoners De Nijverheid vaak positief over gebruik duurzame energie

20 mrt 2019De vakgroep Communicatiewetenschap van de Universiteit Twente (UT) deed onderzoek onder de bewoners van De Nijverheid over het onderwerp ‘aardgasvrij’. De meeste mensen die de vragenlijst invulden, vinden het belangrijk om bij te dragen aan een beter milieu, bijvoorbeeld door duurzame energie te gebruiken.

Lees verder >>

Politieke Markt 27 maart in Berflo Hengelo

18 mrt 2019De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 27 maart in Berflo Hengelo, Apolloplein 1.

Lees verder >>

Overlast door sluipverkeer Pruisische Veldweg: extra controles

14 mrt 2019Door werkzaamheden aan de Kuipersdijk, gebruiken veel automobilisten de Pruisische Veldweg als alternatieve route. Om overlast voor omwonenden tegen te gaan is er sinds januari een gesloten verklaring ingesteld voor doorgaand verkeer. Rijdt u er toch door, dan riskeert u een boete.

Lees verder >>

Minister van Nieuwenhuizen investeert 72 miljoen euro extra in verruiming Twentekanalen

13 mrt 2019Zeer goed nieuws voor het goederenvervoer over water: het project verruiming Twentekanalen krijgt extra geld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verdieping van de Twentekanalen zorgt voor een impuls voor de regionale economie en werkgelegenheid. Grotere schepen kunnen de omliggende havens en bedrijven in Twente bereiken.

Lees verder >>

Werkzaamheden Industrieplein van start!

12 mrt 2019Vandaag hebben gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel en wethouder Ten Heuw het startschot gegeven voor de werkzaamheden aan het Industrieplein. Het drukke en nu nog saaie en kale plein ‘achter’ het station wordt straks een stuk prettiger en mooier.

Lees verder >>

Parkeren in de binnenstad: dit verandert er

12 mrt 2019Vanaf maandag 18 maart kunt u niet meer parkeren op het Burgemeester Jansenplein en het Kloosterhofterrein (voor winkelcentrum Thiemsbrug). De werkzaamheden aan de Enschedesestraat bereiken vanaf deze datum namelijk de Langestraat, waardoor deze parkeerterreinen niet meer bereikbaar zijn. In plaats daarvan is er een extra parkeerterrein aangelegd aan de Marskant (tussen Brugstraat en Beeksteeg).

Lees verder >>

Jongere in Hengelo krijgt toekomstplan

8 mrt 2019Volwassen worden is complex. Sommige jongeren hebben hierbij professionele ondersteuning nodig. Hengelo wil jongvolwassenen in die kwetsbare positie graag ondersteunen door tijdig toekomstplannen te maken.

Lees verder >>

Ideeën gezocht voor nieuw beleid

7 mrt 2019Hebt u een belangrijke wens of idee voor nieuwe gemeentelijke uitgaven? Laat het dan weten!

Lees verder >>

6e Green Flag Award voor het Weusthagpark!

6 mrt 2019Het Weusthagpark heeft voor de zesde keer de prestigieuze ‘Green Flag Award’ ontvangen. De Green Flag Award wordt door een Engelse organisatie toegekend aan parken wereldwijd. Bij het toekennen van de Green Flag Award wordt gekeken naar het parkonderhoud en een gedegen managementplan voor het park.

Lees verder >>

Stadscompliment De Nijverbij voor mevrouw Diny van de Water

6 mrt 2019Op woensdag 6 maart reikte wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment De Nijverbij uit aan mevrouw Diny van de Water. Dit gebeurde in het Dienstencentrum ’t Swafert.

Lees verder >>

Ondernemers gezocht voor Sterk Techniekonderwijs in Hengelo

6 mrt 2019Het C.T. Stork College en de gemeente Hengelo gaan bij Hengelose techniekbedrijven langs, om te vragen of zij mee willen doen met het initiatief Sterk Techniekonderwijs. Want het wordt voor veel ondernemers steeds moeilijker om goed technisch geschoold personeel te vinden. Sterk Techniekonderwijs, een initiatief van het ministerie van OCW, wil hier een passend antwoord op geven, door de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren.

Lees verder >>

Takkenronde en compostactie komen eraan

5 mrt 2019Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt vanaf maandag 18 maart tot en met vrijdag 29 maart. Twente Milieu haalt op afspraak gratis snoeihout op. Daarnaast kunnen Hengeloërs zaterdag 30 maart gratis compost ophalen bij het Milieupark op vertoon van de milieupas.

Lees verder >>

Hengelo gastheer van de Week van de Logistiek: woensdag 13 tot en met vrijdag 15 maart

5 mrt 2019Twente is een belangrijke logistieke HotSpot in Nederland. De sector groeit hard. Er zijn veel kansen voor zowel bedrijven als voor toekomstige werknemers. De behoefte aan vakmensen is onverminderd groot. Dat is ook de reden waarom Port of Twente, Werkplein Twente, Provincie Overijssel en het ROC van Twente gezamenlijk de Week van de Logistiek organiseren.

Lees verder >>

Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor de heer Rob Lehr

4 mrt 2019Op maandag 4 maart reikte burgemeester Schelberg een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Rob Lehr (81). Dit gebeurde tijdens de bestuursvergadering van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. waar de heer Lehr afscheid nam als secretaris en bestuurslid.

Lees verder >>

Huis bouwen in Hengelo? Kom naar de kavelmarkt op 16 maart!

28 feb 2019Denkt u er over om zelf een huis te laten ontwerpen en bouwen? En bent u daarvoor op zoek naar een unieke bouwkavel in Hengelo? Kom naar de kavelmarkt op zaterdag 16 maart.

Lees verder >>

Zieke bomen in Prins Bernardplansoen binnenkort gekapt

27 feb 2019Op woensdag 6 en donderdag 7 maart gaan wij een aantal zieke bomen kappen in het Prins Bernardplantsoen. Het gaat om vijf kastanjes en een sierpeer die zijn aangetast door zwammen en de kastanjebloedingsziekte.

Lees verder >>

Ernstige hinder A35 tussen Almelo en Hengelo-Zuid; 8 maart - 26 maart 2019

25 feb 2019In de periode van vrijdag 8 maart 20.00 uur tot dinsdag 26 maart 2019 05.30 uur voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit op de snelweg A35 richting Enschede tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid.

Lees verder >>

Wie verdient een lintje? Voordragen kan tot 1 juni

19 feb 2019Hengeloërs die zich op een buitengewone manier hebben ingezet voor de samenleving, krijgen op de dag voor Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Sander Schelberg reikt deze onderscheidingen tijdens een feestelijke bijeenkomst uit, de zogenoemde lintjesregen.

Lees verder >>

Nouryon verduurzaamt zoutproductie dankzij groene stoom van Twence

13 feb 2019De zoutproductie van Nouryon in Hengelo wordt verder verduurzaamd door levering van duurzame stoom uit de biomassa-energiecentrale van Twence. De twee bedrijven tekenden hiertoe op 11 februari een overeenkomst. Door de stoom van Twence bespaart Nouryon jaarlijks 60 tot 80 miljoen kubieke meter aardgas, gelijk aan het gemiddelde verbruik van 33.000 tot 45.000 huishoudens.

Lees verder >>

Hengeloërs met een bijstandsuitkering tevreden over dienstverlening

13 feb 2019De klanten waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 7,5. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd. De gemeente Hengelo dankt de klanten voor het invullen van de enquêtes.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?