Concept Beleidsregels voor toepassing van de Wet Bibob

Het college van B en W en de burgemeester - elk voor zover het de eigen bevoegdheid betreft - heeft op 9 april 2019 de concept beleidsregels voor toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) vastgesteld. Met de toepassing van de Wet Bibob en de bijbehorende beleidsregels wil de gemeente Hengelo voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van bestuurlijke besluitvormingsprocessen met als doel ze te gebruiken voor het plegen van strafbare feiten, of om uit strafbare feiten verkregen vermogen te benutten.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept beleidsregels en de bijlagen van 1 mei tot en met 11 juni 2019 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W, respectievelijk de burgemeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lyan Davina.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?