Internetconsultatie afgerond!

Dat was hem dan! 10 oktober hebben we de internetconsultatie voor de Omgevingsvisie Buitengebied gesloten. We willen iedereen bedanken die de tijd en moeite heeft genomen om dit in te vullen! Enorm veel mensen hebben op verschillende stellingen gereageerd. Nu alle analyses zijn geweest kunnen we jullie al een voorproefje van de resultaten geven. Er zijn interessante dingen uitgekomen die nu worden samengevoegd met eerdere uitkomsten uit eerder gevoerde gesprekken en de gebiedsconferentie.

Wat is er tot nu toe uitgekomen?

  • Er is interesse in lokale producten
  • Natuur is een belangrijk component in het buitengebied en men wil zo min mogelijk zicht op de stad
  • Er liggen kansen in het buitengebied om meer te doen met de sociale banden. De banden zijn levend en zijn een kracht in het buitengebied. Meer dingen voor elkaar doen en met elkaar; noaberschap
  • Het wordt belangrijk gevonden om naar buiten gaan te stimuleren. Activiteiten zoals fietsen, wandelen, picknicken verstoren het woonklimaat niet te veel en hebben de voorkeur
  • Dat het buitengebied volgens de reacties alleen toegankelijk moet zijn voor bestemmingsverkeer
  • Zonenergie eerder wordt gekozen dan windenergie. Echter, wil men er pas over nadenken als alle daken vol liggen. Windmolens wil men liever op grote bedrijventerreinen
  • Droogte wordt gezien als een nieuw probleem
  • Het bestaande landschap moet niet de dupe worden van nieuwe bouwplannen. Alleen herbouwen waar je sloopt, heeft de voorkeur

Op dit moment wordt alle input uitgewerkt tot een concept van de Omgevingsvisie Buitengebied, een hele klus! Begin 2020 gaan we over (onderdelen van) het concept met inwoners en bezoekers van het buitengebied in gesprek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?