Koopstromenonderzoek Oost-Nederland van start

De gemeente Hengelo vraagt inwoners om mee te doen aan het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. Zij maken daarmee kans op een waardebon van 25 euro. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen

Periodiek onderzoek naar koopgedrag

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Functioneren en aantrekkelijkheid winkelgebieden

Deze week start in Oost-Nederland daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research, voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook de gemeente Hengelo doet mee aan dit onderzoek.

Deelnemers gezocht

In oktober en november start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit Hengelo uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van 25 euro verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

Meer informatie

Op de website van koopstromenonderzoek Oost-Nederland staat meer informatie over het onderzoek. Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?