Meepraten over buitengebied via internet

Van 16 september tot en met 10 oktober kunnen inwoners en bezoekers van het buitengebied van Hengelo via internet op stellingen reageren en meepraten over de visie op het buitengebied. Deze internetconsultatie volgt op de gebiedsconferentie die in juli plaatsvond. 
 
De Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie beschrijft wat je op een plek wilt en hoe je dat gaat bereiken. 

Co-creatie

De Omgevingswet vraagt van gemeenten ook een andere denk- en werkwijze. Voorheen schreef de gemeente een plan en werd dit ter inzage gelegd, zodat iedereen er op kon reageren. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De omgevingsvisie voor heel Hengelo bestaat uit tenminste drie deelvisies. De omgevingsvisie Buitengebied is de eerste deelvisie waar we aan werken. 

Planning

In maart hebben ongeveer 30 gesprekken plaatsgevonden met inwoners, agrariërs, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Tijdens deze gesprekken zijn ruim 200 vraagstukken opgehaald, vooral over landschap, landbouw en recreatie. De vraagstukken vormden de basis voor het kader dat het college en de gemeenteraad hebben vastgesteld. In juli is er een gebiedsconferentie gehouden waarbij mensen konden meepraten tijdens verschillende workshops. Deze gebiedsconferentie heeft veel opgeleverd. De resultaten van de gebiedsconferentie vormen de basis voor de internetconsultatie. Van 16 september tot en met 10 oktober kan iedereen via www.omgevingsvisiehengelo.nl zijn/haar mening geven over het buitengebied. Eind van het jaar/begin volgend jaar wil de gemeente samen met belangstellenden verdieping geven aan een eerste opzet van de omgevingsvisie, waarna het ontwerp voor de omgevingsvisie Buitengebied wordt afgerond. 

Niet thuis in de digitale wereld?

Geen paniek! Op donderdag 26 september zijn medewerkers van de gemeente van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in het Proggiehoes (Beckumerschoolweg 38) om mensen die minder digitaal vaardig zijn te helpen bij het invullen van de internetconsultatie. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te praten. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?