Zekerheid over afbraak Lambertuspassage

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en Twickelrand hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van de Lambertuspassage. De passage wordt gesloopt, waardoor de karakteristieke Lambertusbasiliek een prominentere plaats krijgt. Het doel: de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied vergroten.

Ook de openbare ruimte om de kerk wordt herontwikkeld, wat naar verwachting een impuls geeft aan de stedelijke dynamiek en kwaliteit van naastgelegen winkelgebieden. Hengelo realiseert hiermee een belangrijke ambitie, die is vastgelegd in het Actieplan voor een vitale Hengelose Binnenstad uit 2017.

Opwaarderen openbare ruimte

HMO koopt de passage aan om dit deel van de binnenstad in nauwe samenwerking met de gemeente snel te revitaliseren. Het doel hierbij is tweeledig. Enerzijds het vrijmaken van de kerk en het opwaarderen van de openbare ruimte eromheen, waardoor een prettige verblijfsruimte ontstaat. Anderzijds de mogelijkheid om het kernwinkelgebied te versterken en om daarmee bij te dragen aan een compactere binnenstad.

Hoe verder?

De aankoop is concreet. De uitvoering van de stappen daarna nog niet. Ook is er nog geen concrete datum voor de sloop. Er gaat met diverse partijen gesproken worden over de herinrichting van dit deel van de binnenstad. HMO neemt het voortouw om hiervoor sessies en gesprekken te organiseren met direct betrokkenen, zoals de huidige huurder en de omliggende ondernemers.

Wat doet HMO?

HMO zet zich in voor de economische ontwikkeling van Overijssel. Dat gaat over de leefbaarheid, vitaliteit en toekomstbestendigheid van gebieden. Vastgoed- en gebiedsontwikkeling is daarbij een middel. HMO werkt vraaggericht en jaagt investeringen uit de markt aan. HMO sloopt, saneert, ontwikkelt, financiert en adviseert. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van HMO.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?