Fors minder restafval door gebruik ondergrondse containers

Hengelo stevent af op 75 kilo restafval per persoon per jaar, 45 kilo per persoon minder dan in 2017. Dat is te concluderen op basis van ervaringscijfers van vorig jaar en dit jaar. In 2017 gooide de Hengeloër nog gemiddeld 121 kilo restafval per persoon weg, in 2011 (voor invoering Diftar) zelfs nog 239 kilo. Met 75 kilo per persoon heeft Hengelo de landelijke afvaldoelstelling van 100 kilo restafval in 2020 ruimschoots gehaald.

De invoering van Diftar en de invoering van de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval worden gezien als belangrijkste oorzaken van de daling. Door afval zelf weg te brengen, worden Hengeloërs er meer bewust van hoe ze hun afval scheiden en gaan ze bewuster om met hun restafval. Nu Hengelo gemeentebreed is overgestapt op omgekeerd inzamelen, zien we mede uit de rapportage van Twence over de maanden juli en augustus veel minder aanbod van fijn restafval.

75 kilo

De gemeente verwacht dat er in 2019 per persoon 75 kilo restafval wordt weggegooid. Dat wordt gebaseerd op het aanbiedgedrag van de wijken/buurten waar vorig jaar de grijze container al is ingenomen en op de gegevens van de afgelopen 2 maanden (juli-augustus), toen bijna overal in Hengelo de grijze container is ingenomen. Huishoudens brengen dus in 2019 naar verwachting 26 keer afval naar de ondergrondse container. Dat kost ook volgend jaar € 1,20 per keer. Daarmee is het gemiddelde huishouden € 31,20 per jaar kwijt. Vorig jaar zette het gemiddelde huishouden nog 7 keer de grijze container (van 240 liter) aan straat. Dat kostte € 83,65 per jaar. De afvaldump is zoals verwacht licht toegenomen sinds de inname van de grijze container. Een kleine groep inwoners vindt het helaas nog steeds nodig om restafval, maar ook grof huishoudelijk afval bij de ondergrondse containers te dumpen, ondanks de 50 kilo gratis stortquotum.

Vaste kosten

De afvalbegroting is een sluitende begroting. Dat maakt dat we de afvalstoffenheffing gebruiken om de kosten van het afvalbeleid te betalen. Dit jaar vallen de vaste kosten hoger uit. Het vaste tarief gaat daarom in 2019 noodgedwongen omhoog van € 143,04 naar € 159,84. Dat heeft een aantal oorzaken. De verwerkingstarieven op verschillende afvalstromen zijn bijvoorbeeld gestegen. Dat betekent dat de gemeente meer betaalt voor het afval aan de afvalverwerker. Ook krijgt de gemeente een lagere vergoeding voor oud papier en een lagere vergoeding voor de afvalstroom verpakkingen. Dit zijn grotendeels externe oorzaken waar gemeente en inwoners maar zeer beperkt invloed op hebben. Sinds januari 2015 is de vervuiling in de afvalstroom verpakkingen toegenomen, wat ook een reden is van hogere kosten. De kosten voor afvaldump zijn vrijwel niet gestegen.

Wethouder Bas van Wakeren is blij verrast over de sterke daling van het aantal kilo’s restafval per persoon per jaar. Hij is minder tevreden dat het vaste tarief omhoog moet: ‘In de huidige systematiek van het berekenen van de afvalstoffenheffing leidt goed gedrag van inwoners onbedoeld tot een hoger vast tarief. Dat vinden wij ongewenst en dat gaan wij in de eerste helft van 2019 aanpassen.‘

Overige kosten

Het tarief voor de keuzecontainer wordt verlaagd van € 3  naar € 2 per maand. Dat was al eerder afgesproken in het coalitieakkoord. De andere tarieven blijven gelijk, zoals voor het weggooien van een zak restafval (blijft € 1,20) en de zorgcontainer. Ook de gratis 50 kilo voor het Milieupark blijft bestaan en de verpakkingencontainer blijft gratis.

Meer service

De totale afvalbegroting is van 10 miljoen in 2011 naar 7,5 miljoen gegaan per 2019. Inwoners betalen dus in 8 jaar tijd 2,5 miljoen minder aan afvalstoffenheffing. Verwachting is dat de totale kosten niet nog meer gaan dalen. De gemeente wil meer inzetten op service. Dus meer inzetten op de aanpak van afvaldump en het serviceniveau opschroeven, bijvoorbeeld meer mogelijkheden om grof restafval in te leveren. Daar wordt 7 november over gepraat tijdens een Politieke Markt. De gemeenteraad moet nog besluiten over de afvaltarieven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?