103302 - Aanpassing beleidsbegroting 2006

Gerelateerde links

De ramingen voor de lasten en baten van de onderscheiden programma’s in de Beleidsbegroting 2006 zijn tot stand gekomen volgens de vastgestelde procedure in het Spoorboekje 2005. Primair voor de uitkomst van 2006 waren de ramingen 2005, aangevuld met nieuw beleid, ombuigingen, autonome ontwikkelingen en met de begrotingswijzigingen met structurele gevolgen tot en met april 2005. Vervolgens werden hierin verwerkt het raadsbesluit tot aanpassing vanwege het begrotingstekort 2005 en een opschoning van allerlei stelposten. Na indexeringen op basis van vastgestelde uitzettingspercentages en de inbreng van relevante gegevens uit de Kadernota 2006-2009 ontstonden de ramingen voor de Beleidsbegroting, zoals deze door de raad vastgesteld werden in de vergadering van 8 november 2005.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?