110908 - Verslag uitvoering 2005 WWB, IOAW, IOAZ en BBZ

Gerelateerde links

Met de inwerkingtreding van de WWB moeten de verantwoordingsdocumenten (de Verslagen over de uitvoering volgens door het ministerie vastgestelde modellen, de zogenaamde Vodu's) vergezeld gaan van het oordeel van de raad over de uitvoering. Derhalve is door het onderdeel kwaliteitsbeheer van Sociale Zaken een notitie opgesteld, waarin de bevindingen over 2005 met betrekking tot de uitvoering van de WWB, de Ioaw, de Ioaz en de Bbz zijn weergegeven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?