111291 - Benoeming collegeleden tot lid van een bestuur

Gerelateerde links

In verband met de vorming van een nieuwe raad en een nieuw college dient ook de vertegenwoordiging van raad en college in diverse besturen opnieuw te worden vastgesteld. Voor wat betreft de vertegenwoordiging van de raad hebben de meeste benoemingen op 11 april 2006 plaatsgevonden. De vertegenwoordiging van het college kan in veel gevallen door het college zelf afgehandeld worden; voor enkele besturen dient deze aanwijzing van collegeleden tot lid van het algemeen bestuur echter door de raad te geschieden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?