122657 - Gebiedsgerichte bodemgebruikswaarden opnemen in het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Gerelateerde links

Voor het grondgebied van de gemeente Hengelo en twee bestemmingsplangebieden in de gemeente Borne (Veldkamp en Bornsche Maten) is voor de periode van 2005 t/m 2009 een bodemkwaliteitskaart met bodembeheerplan opgesteld. Het college heeft op 15 november 2005 de bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende bodembeheerplan gemeente Hengelo 2005-2009 vastgesteld. De bestaande 'Achtergrondwaardenkaart' van de gemeente Hengelo is hiermee komen te vervallen. Bij (her)ontwikkeling van bijvoorbeeld woningbouw of bedrijfsterreinen worden diverse grondstromen gegenereerd. Als gevolg van de regelgeving voortvloeiend uit het Bouwstoffenbesluit is het hergebruik van grond aan strikte regels gebonden. Doorgaans moet een partijkeuring worden uitgevoerd alvorens de grond elders mag worden toegepast. De Ministeriƫle Vrijstellingsregeling Grondverzet (MVG) biedt in deze uitkomst. Met deze regeling is het mogelijk het hergebruik van diffuus verontreinigde grond als bodem toe te staan, mits (1) van de ontvangende bodem een bodemkwaliteitskaart annex bodembeheerplan is vastgesteld en (2) de toepassing niet leidt tot een verslechtering van de ontvangende bodem (stand-still beginsel).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?