122776 - Nota van Uitgangspunten M-kwadraat

Gerelateerde links

Eind 2002 is ambtelijk een studie gestart naar de mogelijke ruimtelijk-functionele en stedenbouwkundige invulling van het gebied M- kwadraat. Aanleiding is in de eerste plaats geweest de verplaatsing van de brandweerkazerne en het politiebureau aan de Marskant naar andere locaties en het vertrek van de postverwerking uit het gebouw aan de Beatrixstraat naar elders. Later is de locatie Walhof ook nog leeggekomen. Door deze ontwikkelingen is een deel van het gebied in feite beschikbaar voor nieuwe bestemmingen. Wij dienen ons te beraden op de mogelijkheden tot een goede ruimtelijke herontwikkeling van deze gebieden, die in het oog springende locaties vormen op de overgang van de Binnenstad naar de zone rond de Berflobeek. Tevens zijn er verkeerskundige redenen om het gebied in studie te nemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?