124031 - Benoeming loco-griffier

Gerelateerde links

De raad regelt de vervanging van de griffier (art. 107d Gemeentewet ). De artikelen uit de wet met betrekking tot de griffier zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de griffier vervangt. In de vastgestelde ambtsinstructie van de griffier is in artikel 3 aangegeven dat de raad een plaatsvervangend griffier aanwijst door middel van een raadsbesluit. Momenteel is er geen vervanger benoemd, zodat in geval van ziekte of afwezigheid van de griffier er geen geregelde terugval is.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?