124032 - Instructie voor de raadsgriffier van de gemeente Hengelo

De gemeentewet heeft de functie van griffier omschreven als het ‘ter zijde staan van de raad en de commissies’ bij de uitoefening van hun taak. De griffier woont raadsvergaderingen bij en is mede ondertekenaar van stukken die door de raad worden verzonden. De wetgever heeft de taak van griffier verder niet gespecificeerd. Uitgangspunt is dat de gemeenteraad dit zelf regelt door middel van een ambtsinstructie. Dit is een wettelijke verplichting op grond artikel 107a lid 2 Gemeentewet De instructie stelt regels stelt over de taak en de bevoegdheden van de griffier.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?